Werkgevers: wetsvoorstel WAB maakt tijdelijke krachten fors duurder

0
413

| Wet arbeidsmarkt in balans | WAB |


Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland reageren kritisch op het concept-wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans van minister Koolmees, waarvoor maandag de internetconsultatie is gestart.

Reactie werkgevers:

Anders dan in het Regeerakkoord aangekondigd, wordt het werkgeverschap hiermee niet aantrekkelijker, stellen de ondernemingsorganisaties. ‘Alle vormen van tijdelijke arbeid worden duurder en in sectoren die hier afhankelijk van zijn onhanteerbaar.’

Onevenwichtige uitwerking Regeerakkoord
De voorstellen voor het ontslagrecht dreigen geen echte oplossing te bieden. ‘Daarmee wordt het paard achter de wagen gespannen in plaats van de vrees weg te nemen bij werkgevers om mensen uitzicht te bieden op werk en inkomen’, aldus de ondernemingsorganisaties. VNO-NCW en MKB-Nederland zien in het conceptwetsvoorstel een onevenwichtige uitwerking van het Regeerakkoord. ‘De pluspunten voor werkgevers, zoals de combinatiegrond bij ontslag worden niet goed genoeg uitgewerkt. De verlenging van de ketenbepaling van tijdelijke contracten naar 3 jaar heeft te weinig om het lijf wanneer tijdelijke contracten duur en niet goed toepasbaar worden gemaakt.’

Tijdelijke en oproepkrachten fors duurder
De plannen grijpen direct negatief in op veel sectoren waar seizoens- en piekwerk een inherent onderdeel vormen van het werk, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. ‘De voorgestelde premiedifferentiatie WW zorgt ervoor dat de loonkosten van onder meer tijdelijke en oproepkrachten fors duurder worden, zonder dat werknemers er zelf van profiteren. Het recht op transitievergoeding vanaf dag één komt daar nog eens bij.’ Ook wordt de mogelijkheid voor oproepcontracten beperkt. ‘Dat zal sectoren zoals horeca, detailhandel en landbouw treffen’, menen de ondernemingsorganisaties. De inperking van payrolling gaat bovendien verder dan voorzien. ‘De ruimte voor tijdelijke arbeidsrelaties, waarvan het belang in het regeerakkoord nog werd onderkend, wordt zo verder dichtgeschroeid.’

Ontslagrecht niet klip en klaar
Ten aanzien van het ontslagrecht moeten werkgevers het vertrouwen krijgen dat zij, als het nodig is, iemand echt kunnen ontslaan, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. Op grond van de huidige voorstellen zijn ze daarvan niet overtuigd. ‘Klip en klaar moet zijn dat een cumulatie van omstandigheden die een redelijke grond voor ontslag vormen, door de rechter wordt gehonoreerd.’ Ook vrezen de ondernemingsorganisaties dat de hogere transitievergoeding de nieuwe norm wordt bij ontslagen.

Flex als containerbegrip
De voorgestelde maatregelen sluiten niet aan bij de ontwikkeling van de economie en de arbeidsmarkt, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. In plaats daarvan wordt flex als containerbegrip weggezet (ook vaste banen met wisselende uren gelden als flex) en wordt volledig voorbijgegaan aan het feit dat de toename van het aantal tijdelijke contracten sinds 2003 voor bijna de helft voor rekening komt van jongeren van 15 tot 25 jaar, die vaak maximaal 12 uur per week werken en veelal als bijbaan. VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen er verder op dat het vaste contract te veel als uitgangspunt wordt gezien, terwijl het in de huidige dynamiek en globalisering juist voor de hand ligt dat ook andere vormen van contracten en overeenkomsten worden afgesloten. ‘Zekerheid voor werkenden is niet alleen afhankelijk van de contractvorm, maar juist ook van mobiliteit op de arbeidsmarkt en investeringen in de ontwikkeling en inzetbaarheid van medewerkers’, aldus de ondernemingsorganisaties.

Bron: VNO-NCW, 9 april 2018