Vaardigheden werknemers schieten tekort, volgens veel werkgevers

0
207

Werkgevers hebben moeite de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt bij te benen, blijkt uit onderzoek van Tempo-Team.

Werknemers hebben meerdere banen, er is discussie over een kortere werkweek en technologische ontwikkelingen gaan door. Maar werkgevers schieten te kort om deze ontwikkelingen bij te houden. RED Report, tempo-team

Zo vindt 50% dat nieuwe kennis binnen hun organisatie onvoldoende wordt ontwikkeld en gedeeld. Dit heeft consequenties op de werkvloer, want een kwart van de werkgevers vindt dat een substantieel deel van de huidige werknemers niet over de juiste vaardigheden beschikt. Ook bij werknemers is het besef om te moeten ontwikkelen nog niet voldoende doorgedrongen. Slechts de helft voelt de noodzaak nieuwe vaardigheden op te doen om mee te kunnen met de arbeidsmarkt van de toekomst en hun baan veilig te stellen. Tempo-Team rapporteert dit in het jaarlijkse Red Report dat vandaag verschijnt.

Werkgevers beseffen bovendien onvoldoende dat ze actief moeten zijn op social media om nieuw talent aan te trekken. Slechts 35% van de werkgevers bevindt zich op sociale media. En dat is juist waar nieuw talent zich bevindt.

Investeren in kwaliteit en vaardigheden
Het onderzoek laat zien dat werkgevers en werknemers wel inzien dat er veel verandert en dat dit consequenties heeft voor de organisatie en banen. Werkgevers zien, volgens het onderzoek, investeren in kwaliteit, vaardigheden en kennis van medewerkers en het vergroten van betrokkenheid en professionaliteit van medewerkers als hun grootste uitdagingen. Die uitdagingen moeten snel worden aangegaan, aldus Joost Heeroma, woordvoerder van Tempo-Team: “Het wordt tijd dat werkgevers en werknemers de knop omzetten en tot actie overgaan. Ze zullen sneller mee moeten om het kennisniveau op peil te houden en de juiste capaciteiten en medewerkers in huis te houden en halen. Dat vergt een goed inzicht in wat er aan kennis en vaardigheden ontbreekt en vervolgens investeringen om de lacunes in te vullen.”

Bron: Tempo-Team, 26 oktober 2015