Werkgevers: ‘Groei zet door, nu zorgen dat iedereen profiteert’

0
29

‘De economische groei zet door. Laten we dan nu zorgen dat iedereen profiteert’, vindt Hans de Boer, voorzitter werkgeversorganisatie VNO-NCW.

De Boer refereert aan het vandaag gepubliceerde CPB-rapport en verwijst naar de gezamenlijke campagne NL Next Level van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland.

De campagne NL Next Level biedt volgens de werkgeversorganisaties een nieuw perspectief voor Nederland.

“Om een beter Nederland te kunnen bouwen – welvarend, duurzaam en met kansen voor iedereen – moeten we onze bedrijven, onze instituties en onze economie naar een nieuw niveau brengen. Doorgaan op de bestaande, vaak aan het einde van hun levenscyclus zijnde paden voldoet niet meer: er zijn grotere stappen nodig op tal van terreinen.”

Investeringagenda voor nieuw kabinet
“De campagne is onderdeel van een brede investeringsagenda die ervoor moet zorgen dat Nederland tot de economische wereldtop blijft horen. Het is een visie waarmee het nieuwe kabinet – wat ons betreft – vanaf 2017 aan de slag kan.”

Grote transities
“De kern van dit nieuwe perspectief voor Nederland is dat we voor een groot aantal transities staan. Fossiele energie gaat over naar duurzame energie, het tijdperk van de analoge informatie gaat over naar digitalisering, regionale oriëntatie maakt plaats voor mondialisering, de ‘wegwerp’-grondstoffeneconomie gaat naar circulaire economie, steden krijgen andere functies, maar mogen niet verloederen, et cetera.”

Vanuit sterk fundament
“Al deze uitdagingen vragen van ons dat we op een heel nieuw level zullen moeten gaan acteren. Wij geloven dat Nederland daartoe in staat is. Dat we vanuit het sterke fundament dat de afgelopen decennia is gelegd, deze transities doortastend en met een publiek-private aanpak kunnen en moeten oppakken. Allereerst in eigen land, maar er liggen ook kansen om met deze kennis wereldwijd onze bijdrage te leveren.”

Bron: VNO-NCW, december 2016