Werkgever onvoldoende zicht op tevredenheid werknemer

0
85

Werkgevers hebben vaak onvoldoende zicht op factoren die hoogopgeleide professionals voldoening geven in hun werk.

Dat blijkt uit onderzoek van TNS NIPO onder hoogopgeleide professionals in opdracht van Yacht. Waar werkgevers veronderstellen dat tevredenheid van werknemers over hun huidige positie leidend is, hechten zij juist meer waarde aan bewondering krijgen van collega’s en naasten en het leggen van nuttige contacten. De hoogte van het salaris staat los staat van het gevoel van voldoening in hun werk.

Professionals vinden het doen van werk dat in lijn ligt met eigen normen en waarden belangrijk. Factoren in werk die werkgevers onderschatten/overschatten:

Onderschat:
– bewondering krijgen van collega’s en naasten
– via het werk contacten kunnen leggen die ertoe doen
– werk doen dat in lijn ligt met de eigen normen en waarden.

Overschat:
– de invloed van de arbeidsomstandigheden
– de tevredenheid van de werknemer over zijn huidige positie.

Bron: Yacht, 20 oktober 2015