Welten omzet 2012 + 19%

0
309

De omzet van Welten is in 2012 met € 53,8 miljoen hoger uitgekomen dan in 2011 (€ 45,1 miljoen). Een stijging van ruim 19%.

Volgens Welten moet het lustrumjaar 2012 voor Welten omschreven worden als een jaar dat in het teken stond van positionering, innovatie en uitbouw van het klantportfolio.

Resultaat 2012
Welten realiseerde in 2012 een positief resultaat van € 4,4 miljoen (na belasting). Dit is een verbetering van ruim 62% ten opzichte van 2011, dat met een positief resultaat van € 2,7 miljoen (na belasting) werd afgesloten. De verbetering van het resultaat komt onder andere door de groei van het aantal aan Welten verbonden professionals die in toenemende mate in projectmatige ondersteuning een bijdrage leveren aan de transformatie binnen de financiële sector. Tevens plukt Welten de vruchten van de eerder gedane investeringen in ontwikkeling van meer vaktechnisch specialismen en modernisering van opleidingen.

Positionering, innovatie en uitbouw portfolio
Welten kiest strategisch voor het aanbieden van mensgerichte proposities voor financiële instellingen, die een oplossing bieden voor de managementagenda van haar relaties. In dit kader is het provisieverbod en de daarmee samenhangende nieuwe communicatie- en adviesoplossingen een belangrijk issue. Met de aankoop van Capter is Welten in staat ook deze oplossing aan te bieden.

Verwachtingen 2013
De verwachting is dat Welten in 2013 over de gehele linie een bescheiden groei weet te realiseren. Verdere verbetering van de dienstverlening en inzet van innovatieve bedienmodellen zijn de speerpunten voor dit jaar.

Bron: Persbericht Welten, 12 april 2013