Welten 2009: van 1.013 naar 506 medewerkers

0
1217


22 juni 2010

Financieel opleider en detacheerder Welten startte onlangs opnieuw met werven. Het aantal aanvragen dat het bedrijf krijgt, vertoont sinds eind vorig jaar een stijgende lijn. Na een lastig 2009 koerst Welten in 2010 naar een financieel resultaat van 10% van de omzet.

De crisis in 2009 noodzaakte Welten om op grote schaal afscheid te nemen van haar medewerkers en de omzet daalde met 39%. Welten bemerkt sinds enige maanden dat de financiële markt zich ietwat stabiliseert maar voorziet voorlopig nog geen einde aan de turbulentie in de financiële markt.

Ebita in 2009 enorm gedaald
Het detacheringsbureau zag in 2009 het bruto omzetresultaat dalen naar euro 6,75 mln van euro 26,55 in 2008. De ebita (het bedrijfsresultaat) daalde in dezelfde periode naar euro -5,95 van euro 9,85. De omzet daalde in 2009 naar euro 44,7 mln van euro 72,75 mln. Het aantal medewerkers is in 2009 gehalveerd, ten opzichte van 2008, te weten naar 506 van 1.013.

Externen 25-30%
Voor Welten blijft de markt voorlopig uitdagend. Het bedrijf ziet dat bij financiële dienstverleners een grote behoefte bestaat aan het flexibel inrichten van de organisatie. Daarbij streven dienstverleners naar een kernbezetting aan vaste medewerkers aangevuld met een continu percentage aan externen dat zo’n 25- 30% beslaat van het geheel. Het aantrekken van de juiste kwalitatieve en kwantitatieve personele capaciteit is in dit proces essentieel.

Verwachtingen licht positief
De verwachtingen voor het komende jaar zijn licht positief. Voor 2010 wordt uitgegaan van een gelijkblijvende omzet met een sterke rendementsverbetering van 10% en een groei in interim professionals, die middels een variatie aan contractsvormen aan Welten zijn gelieerd, tot een totaal van zo’n 650.

Download het jaarverslag 2009 van Welten »

Lees ook de blog over Welten op Recruitment Matters »

Gerelateerd nieuws
> Fusiegolf nadelig voor Welten

Bron: Welten, 29 april 2010