Wat is de kritiek van Please Payroll op de VPO?

0
1105

7 juni 2012

Wat is de kritiek van Please Payroll op de VPO?

Interview met Hans van de Ven, Please Payroll

Met reactie van VPO-voorzitter Jeu Claes

Hans van de Ven, directeur van Please Payroll, heeft flinke kritiek op de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) en overweegt samen met collega-payrollorganisaties een alternatieve branchevereniging op te richten.

FlexNieuws sprak met Hans van de Ven over zijn beweegredenen en vroeg VPO-voorzitter Jeu Claes om een korte reactie.

Hans van de Ven, Please Payroll

In gesprek
Beide partijen zijn met elkaar in gesprek over de kritiek van Please. Ze zijn het eens over het gevaar van versnippering van de lobby voor payroll. Van de Ven: “Gister hebben Jan Franken (algemeen directeur Please payroll) en ik op uitnodiging van de VPO overleg gevoerd met Jeu Claes en Jurriën Koops. We hebben goed naar elkaar geluisterd en daarbij meer begrip voor elkaars standpunten en knelpunten gekregen.”

Niettemin blijft Van de Ven hameren op een helderder weerwoord tegen de argumenten van de vakbeweging dan de VPO tot nu toe heeft laten horen.
Met zijn eigen bedrijf richt hij zich vooral op het MKB, de kleinere bedrijven tot tien medewerkers met veel verloop, zoals de horeca. “Daar werkt de ondernemer zelf met opgestroopte mouwen mee. Die heeft geen zin, geen tijd en onvoldoende expertise om zich bezig te houden met het exact uitvoeren van wetten en regels, het doornemen en volgen van CAO’s van honderd bladzijden, en het op tijd betalen en afdragen van premies en loonbelasting. Dat gedoe nemen wij hem uit handen, zodat hij zich kan concentreren op het runnen van zijn bedrijf.”

Zelf aan tafel komen
Hij is boos over de negatieve discussie in de media. “We hebben er destijds onderzoek naar laten doen. Payrolling bleek eerlijke en prettige dienstverlening voor alle betrokken partijen. Nu valt iedereen eroverheen. Het zou schimmig zijn en de rechten van werknemers zouden met voeten worden getreden. Onzin! De VPO bestaat al zes jaar en heeft niet voldoende duidelijk gemaakt wat we doen tegenover het ongefundeerde geschreeuw van de vakbeweging.”
Van de Ven stoort zich aan de generalisatie door de bonden. “Als er ergens een incident is, is meteen de hele payrollbranche niets waard. De VPO moet daar direct op reageren, ook richting overheid die de regels maakt. Die krijgt zo een verkeerd beeld. We hebben regelmatig geprobeerd om onze kant van het verhaal te vertellen, maar de overheid wil alleen de branchevereniging spreken. Ik vind daarom dat we een alternatief moeten oprichten om aan tafel te komen. Of de VPO moet veel duidelijker het nut van payroll voor het voetlicht brengen.”

Geen twee petten
Begrijpt VPO-voorzitter Jeu Claes de ongerustheid van Please Payroll? “Ja, ik begrijp hun zorg over het imago van payrolling. Nu leeft het beeld dat werkgevers er gebruik maken van zodat ze makkelijk mensen kunnen ontslaan. Maar payrolling is er juist op gericht om banen te scheppen. Als er geen payrolling mogelijk was, zouden veel bedrijven geen mensen aannemen, omdat de administratieve rompslomp en de werkgeversrisico’s te groot zijn. Kleinere MKB-bedrijven kunnen die risico’s niet dragen, maar hebben wel personeel nodig. Mijn credo is: payrolling schept werk. Het heeft dus juist voordelen voor werknemers. Zonder de mogelijkheid van payrolling zouden ze niet eens aan het werk komen.”

In het FD van 3 juni stond een groot interview, waarin VPO-bestuurslid Jurriën Koops een lans breekt voor payrolling in het MKB. Van de Ven: “Dat is op zich positief, maar het is te weinig en te laat. Berichten van deze strekking hadden ze al veel eerder kunnen brengen. Overigens is de heer Koops ook actief in de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Uitzenden en payrolling zijn weliswaar vergelijkbaar, maar ook elkaars concurrenten. De VPO praat in bedekte termen over payrolling, want men wil de uitzendbelangen niet schaden. We willen af van die twee petten in een payroll-belangenvereniging.”

VPO versus Please
Volgens Van de Ven is er een groot verschil tussen payrolling voor grote en kleine organisaties. “De overheid en grote bedrijven hebben payrolling helemaal niet nodig. Ze zijn groot genoeg om de risico’s zelf te dragen. Voor een kleine ondernemer is het moeilijk om een vaste baan te creëren. Hij heeft geen kristallen bol. Iemand met drie parttimers in dienst kan over de kop gaan als hij een langdurig zieke twee jaar moet doorbetalen en bovendien diens werk door anderen moet laten doen. Dat zijn dubbele kosten, en de vakbeweging heeft daar geen begrip voor. Die ondernemer wil zijn huis niet verkopen, hij wil graag betalen om dat risico af te dekken, en durft dan meer en eerder banen te creëren. Met een grote payrollorganisatie als een soort verzekeraar achter zich, kan die ondernemer wel als een groot bedrijf manouvreren en mensen aannemen.”
Wat dat betreft verschilt zijn standpunt weinig van dat van de VPO. Wat is volgens VPO-voorzitter Jeu Claes het discussiepunt tussen VPO en Please? “We verschillen van elkaar op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Please heeft een eigen payroll-CAO. Wij hebben ons keurmerk. Kritiekpunt van Please is dat de VPO vooral de stem vertegenwoordigt van grote organisaties die payrolling bieden. Maar in feite hoort 75% van onze leden bij het MKB. Dat zie ik dus anders.”

Nooit VPO-lid geworden
Moet de nieuwe brancheorganisatie de VPO vervangen, volgens Van de Ven? “We zien veel VPO-leden weglopen. Na ons persbericht zijn we door diverse payrollondernemingen benaderd die dezelfde visie hebben. De VPO kan wat ons betreft naast een nieuw op te richten branchevereniging blijven bestaan, maar de VPO zou ook kunnen opgaan in een nieuwe branchevereniging. Zeker na ons recente overleg denk ik dat alle mogelijkheden nog open zijn. In ieder geval zou ik willen bereiken dat de payrollbranche minstens zoveel media-aandacht weet te genereren als de vakbeweging. We moeten de onterechte aantijgingen pareren, en duidelijk maken dat we misbruik van wetgeving onder het mom van payrolling willen aanpakken. Daar zijn alle goede payrollondernemingen het over eens.”

Please Payroll bestaat al sinds maart 2000, maar is nooit VPO-lid geweest. “We volgden de CAO’s allang en hadden alle papieren, zoals een NEN-certificering en een bewijs van goed betalingsgedrag. We zijn in 2006 geen VPO-lid geworden want het had voor ons geen toegevoegde waarde. We hadden alles goed geregeld, inclusief een eigen CAO en hadden geen VPO-CAO nodig. Waarom zouden we dan een percentage van onze omzet afdragen? Van de andere kant vinden we dat er wel een branchevereniging moet zijn, dus we wilden lid worden zodra de VPO zich actief over payrolling zou profileren. Dat is nooit gebeurd, en nu is de maat vol. Er moet een betere vertegenwoordiging komen van de belangen van de bonafide payrollbedrijven. ”

Is Van de Ven niet bang dat een eventuele afscheiding of versnippering van de payrollbranche de vakbeweging alleen maar in de kaart speelt? “Dat mag niet gebeuren, daar is niemand bij gebaat. Dat argument heeft de heer Koops ook al telefonisch naar voren gebracht en daarom zijn we ook met elkaar aan tafel gegaan om dat te voorkomen. Na dit eerste gesprek weten we dat de wil er is bij het bestuur van de VPO maar we zijn er nog niet van overtuigd dat de huidige VPO zich kan ontpoppen tot de brancheorganisatie die nu nodig is. Als dat wel kan, met aanpak van misbruik en betere belichting van de goede punten, dan staan we daar natuurlijk voor open.”

Payrolling is ‘fact of life’
Ook arbeidsjuristen hebben zich op payrolling gestort. Volgens een ander recent artikel in het FD, ‘Payrollen berust op juridisch drijfzand’, willen de vakbonden naar de Hoge Raad om een streep te laten zetten door payrolling. Volgens Van de Ven kun je de wetgeving beide kanten op uitleggen. “Arbeidsrechtjurist Johan Zwemmer is erin gedoken, is er zelfs op gepromoveerd. Maar er ligt ook jurisprudentie waarin het is toegestaan. In feite doet zich dezelfde situatie voor als vijftig jaar geleden, toen uitzenden opkwam. Dat was toen ook niet wettelijk geregeld. Het enige verschil tussen uitzenden en payrollen is dat je geen werving en selectie doet. Zwemmer stelt dat degene die de medewerker tijdens het sollicitatiegesprek in dienst neemt de werkgever is, en dat dat niet meer over te dragen is. Volgens ons, en onze juristen, is dat geen probleem.
Wij zijn niet bang voor een proefproces, integendeel, we zien dat met vertrouwen tegemoet. Er moet duidelijkheid komen zodat er geen onrust meer wordt gezaaid. Voor het MKB is payrolling een ‘fact of life’. Als je daar nu de stekker uittrekt heeft dat ernstige gevolgen. Een klant van ons was ZZP’er en heeft nu twintig man in dienst. Die heeft gezegd ‘ik schei ermee uit als jullie er niet meer zijn’. Dan krijg je allemaal ZZP’ers zonder professionele HR erboven. Dat is toch niet wat de vakbonden willen?”
Wat vindt de VPO van de arbeidsrechtspecialisten die het bestaansrecht van payrolling in twijfel trekken? Claes: “Zij denken dat de Hoge Raad regels uit het arbeidsrecht boven het contractrecht (zoals gebruikt bij payroll) moet laten prevaleren. Ik zie dat als het individuele aandachtsgebied van enkele arbeidsjuristen. Er zijn ook tal van arbeidsjuristen die payrolling volstrekt legaal vinden. Ik zie daarin het gevaar niet.”

Minimaal 30 miljoen omzet
Van de Ven wil geen namen noemen van zijn medestanders, zelfs niet het exacte aantal, al wil hij wel kwijt dat het er minder dan tien zijn. “Dat hebben we met elkaar afgesproken, sommigen zijn nu nog VPO-lid. We hebben alleen nog maar een brainstormsessie gehouden om de gevoelens te peilen, te bespreken hoe we dit gingen aanpakken, en of een nieuwe organisatie een goed idee zou zijn.”
De directeur van Please Payroll benadrukt het belang van een grote payrollorganisatie. “Payrolling kent kleine marges en grote risico’s, je kunt daar alleen van bestaan met een bepaalde omvang. Stel dat een payrollbedrijf maar 500 man op de payroll zou hebben en er zou iets ernstigs gebeuren met een grote klant. Dan zou dat payrollbedrijf kunnen omvallen. Je moet toch minstens op 30 miljoen omzet zitten. Veel kleine bedrijfjes zitten veel lager. Dan is geen goede dienstverlening mogelijk, je maakt fouten. Als die omvallen levert dat weer negatieve publiciteit op. Wat dat betreft is het VPO-keurmerk een prima oplossing om kwaliteit uit te dragen.”

Indianenverhalen
Wil hij werkelijk een nieuwe branchevereniging oprichten, of alleen maar druk uitoefenen? “Het is vooral een schreeuw om hulp. Er moet dringend iets gebeuren. De VPO zit nu te innig binnen het uitzendwezen en het track record is matig. Na zes jaar weten veel ondernemers nog steeds niet wat payrolling is en doen er indianenverhalen de ronde. Hoe dat moet worden opgelost ligt nog op tafel. Maar het hoeft geen nieuwe branchevereniging te zijn, er kan ook een professionalisering van de VPO-branchevereniging uitkomen.”
Over een eventuele nieuwe CAO is nog niet nagedacht. “Please Payroll heeft een eigen CAO die volledig op payrolling is gericht, dus misschien is dat een optie. Daar hebben we onlangs een betere pensioenregeling ingebracht, en de voordelen daarvan zijn omgezet in een lagere werknemersbijdrage. Een payroller staat niet alleen achter de opdrachtgever, maar ook achter de werknemer. Het is in ons belang dat zijn functie blijft bestaan en, indien gewenst, wordt omgezet naar een vast contract.”

Bijeenkomst 28 juni
Van de Ven zag grote voordelen in de VPO-CAO, en begrijpt niet waarom de vakbeweging die heeft opgezegd. “Wij zien dat veel klanten, bijvoorbeeld in de zakelijke dienstverlening, helemaal geen CAO of pensioenregeling hebben. Payrolling verbetert dan de situatie van die werknemers. Het is vreemd dat de sociale partners dachten dat ze werknemers beter zonder CAO konden vertegenwoordigen. De VPO-CAO betaalde vanaf de eerste dag wat in de branche gebruikelijk was. Nu vallen mensen terug naar de ABU-CAO, die toestaat om de eerste zes maanden de ABU-salarissen te volgen. Misschien dat de vakbeweging door de interne discussie de belangen van werknemers uit het oog heeft verloren.”
De VPO houdt samen met de ABU en de NBBU op 28 juni een bijeenkomst over de toekomst van payrolling. Is er dan al duidelijkheid? “Het is goed dat deze partijen de discussie niet uit de weg gaan. We zullen er zeker bij zijn, want we moeten de aantijgingen over payrolling pareren. Maar er zijn veel meningsverschillen, en het is niet haalbaar om die voor eind juni op te lossen of om een alternatieve organisatie op te richten. Als we dat doen, moet dat zorgvuldig gebeuren.”

Werkgelegenheid op lange termijn
Jeu Claes is blij met het initiatief van Please Payroll. “Fijn dat de heer Van de Ven dit initiatief neemt, want het bestaansrecht van payrolling staat op het spel. Hoe meer aandacht wij samen geven aan het belang en het bestaansrecht van payrolling, hoe beter het is. We hebben elkaar hard nodig. Ik heb ook al met de heer Van de Ven gesproken ter voorbereiding op onze bijeenkomst over de toekomst van payrolling.”

Ook Van de Ven benadrukt het gezamenlijke belang. “Dat hebben we allemaal voor ogen. Er is nog steeds een kans dat we er als één sterkere organisatie uit komen. Maar als we er een afsplitsing komt, dan doen we dat in het belang van payrolling. Ons bedrijf bestaat twaalf jaar en heeft onlangs een ‘convenant horizontaal toezicht’ met de Belastingdienst gesloten. Wij voeren wet- en regelgeving uit zoals die is bedoeld. Onder de VPO-leden zijn veel collegabedrijven die dat ook onderschrijven, we willen elkaar niet tegenwerken. We willen werkgelegenheid creëren op langere termijn, net als de vakbeweging trouwens. Maar die hebben onvoldoende oog voor de specifieke problematiek van kleine bedrijven. Ze generaliseren, en stellen de hele branche in een kwaad daglicht. Dat is niet terecht.”

Ontslagvergoeding en herplaatsing
Hij geeft een voorbeeld van de stemmingmakerij van de vakbonden. “In het FD-artikel van 3 juni staat een afbeelding met het verschil tussen payrolling, uitzenden en vaste dienst. Bij payrolling staat ten onrechte dat de rechtspositie van de werknemer ‘slecht’ zou zijn. Maar bovendien zou je door wat er bij ‘vaste dienst’ staat ten onrechte kunnen denken dat een payrollmedewerker geen recht zou hebben op ontslagvergoeding of herplaatsing. En dat is gewoon feitelijk onjuist. Ook bij payrolling worden alle rechten van de werknemer en plichten van de werkgever nagekomen.”
Van de Ven geeft een ander voorbeeld. “Volgens een FNV-artikel konden medewerkers bij een plotseling faillissement van een transportbedrijf naar hun nog niet uitbetaalde overuren fluiten. Als in die situatie payrolling was toegepast, dan waren die chauffeurs veel beter beschermd geweest en waren hun overuren netjes uitbetaald. Maar daar hoor je de vakbonden niet over!”

Zwakke schakels
Volgens Claes is het wel degelijk mogelijk het imago van payrolling te verbeteren. “Wat dat betreft moeten we samen optrekken. We kunnen veel harder roepen wat de kracht is van payrolling. Daarbij teken ik wel aan dat we samen zo sterk zijn als de zwakste schakel. Met andere woorden, als individuele payrollorganisaties niet zorgvuldig handelen, is dat natuurlijk slecht voor het imago van de hele branche.”
Kan de VPO ‘zwakke schakels’ corrigeren? “Daar kan ik nu niet veel over zeggen, daarmee loop ik vooruit op de bijeenkomst over de toekomst van payrolling en het gesprek dat we samen met ABU en NBBU voeren. Inzet van die bijeenkomst is: hoe zorgen we als betrokken partijen dat wij dezelfde blikrichting krijgen en gezamenlijk de stappen zetten en de lobby aangaan om het imago van de payrollbranche te verbeteren.”

Toekomst payrolling onder druk
Claes en Van de Ven zijn ongerust omdat de toekomst van payroll onder druk staat. Claes wil dat samen met ABU en NBBU oplossen, Van de Ven wil juist een payrollbelangenvereniging die onafhankelijker opereert van de uitzenders. Maar beiden benadrukken het gezamenlijke belang: het weerleggen van de aantijgingen van de vakbeweging en het overtuigen van de beleidsmakers dat payrollbedrijven met keurmerk goed zijn voor zowel werkgelegenheid als arbeidsvoorwaarden.

Interview: Derk Ederveen (www.skribo.nl) en Hinke Wever (FlexNieuws)