Wat doet de NBBU voor het uitzenden van statushouders?

0
201

Wat doet de NBBU voor het uitzenden van statushouders?

Marco Bastian
Marco Bastian

Interview met Marco Bastian, directeur NBBU en Loes Waterreus, senior adviseur Arbeidsmarkt bij de NBBU

Praten en nog meer praten…? Wij willen gewoon aan de slag, zeggen nieuwkomers.

Veel vluchtelingen met een verblijfsstatus willen graag aan de slag en ondertussen de taal leren. De regels verhinderen dat vaak. Ondertussen wordt al veel mogelijk gemaakt door landelijke en regionale uitzendorganisaties in de bemiddeling van statushouders.

“Er zijn legio kansen voor arbeidsmarktintermediairs,” zegt Marco Bastian. “Er is een grote groep mensen naar Nederland gekomen, die eerst een leven elders had. Tegelijk is er veel personeelskrapte. Dat biedt volop kansen om deze mensen waar nodig om te scholen en te begeleiden naar werk. Onze leden zijn daar goed in.

Sommige nieuwkomers zijn al goed opgeleid en pakken de bijscholing snel op. Dat het niet altijd even efficiënt gebeurt, ligt aan veel zaken. Algemene regels en inburgeringsregels kunnen elkaar soms in de weg zitten.”

Loes Waterreus
Loes Waterreus

Loes Waterreus: Als we het werken met statushouders pragmatischer zouden aanpakken, zou het beter en sneller gaan dan nu vaak het geval is. Ook onze leden zijn voorstander van een pragmatische insteek. De instroom verloopt het makkelijkst bij werkzaamheden waarvoor beheersing van de Nederlandse taal niet meteen een vereiste is. Denk aan productiewerk of het werken met gewassen, zoals bijvoorbeeld de tomatenteelt. Het taalniveau kan gedurende het werk worden verrijkt.

Statushouders leren de Nederlandse taal in NT2-groepen. Deze NT2-begeleiders kunnen een belangrijke rol spelen voor hun leerlingen. Zij zien namelijk al snel wie graag aan de slag wil en actief is ingesteld. Door hun contacten kunnen zij ook deuren openen naar een omgeving waar deze mensen aan de slag kunnen. Andersom weten uitzenders de weg naar de NT2-begeleiders ook vaak al te vinden. Daarnaast hebben uitzendorganisaties een groot netwerk in de regio en veel nuttige contacten voor de verkenning van de meest geschikte werkplek voor deze groep werkzoekenden.

Als blijkt dat iemand ergens talent voor heeft, kan hij worden opgeleid. ‘Sommige dingen moet je mensen gewoon laten doen,’ zeggen onze leden, ‘en dan zien we vanzelf of iemand daar affiniteit mee heeft. We werven immers ook arbeidsmigranten die niet zijn gevlucht en die Nederlands ook niet als moedertaal hebben. Zij worden ook meteen aan het werk gezet. In algemeen geldt: hoe eerder je mensen kunt laten meelopen en meewerken, hoe beter het is voor hun integratie en hun gevoel zich nuttig te kunnen maken; al doende ervaring op te doen met onze werkvloer en onze cultuur.”

Advies en begeleiding voor uitzenders
Hoe begeleidt de NBBU zijn leden wat dit betreft?
“NBBU organiseert onder andere bijeenkomsten over hoe leden aan de slag kunnen met statushouders, daarnaast geven we hen informatie via onze ledenportal. In het voorjaar van 2020 staat er in samenwerking met het UAF, Vluchtelingenwerk Nederland en de ABU weer een nieuwe bijeenkomst ‘Werken met statushouders’ gepland Arbeidsintegratie van statushouders is eveneens een beleidspunt in de publiek-private samenwerking. Op deze manier komen we in diverse regio’s in gesprek met uitzendorganisaties die hiermee bezig zijn. Veel bedrijven uit onze achterban zijn enthousiast over de mogelijkheden voor statushouders en weten hun pilots stap voor stap met succes uit te breiden. Aan de slag gaan en in gesprek blijven blijkt dan vaak de succesfactor.

Natuurlijk verloopt niet alles vlekkeloos, het blijft mensenwerk,” zegt Marco Bastian. “Mensen nemen nu eenmaal al hun leuke en minder leuke dingen mee. Maar dat geldt voor ons allemaal, niet alleen voor statushouders. Hun arbeidsintegratie vraagt wel speciale aandacht. Daarom is het werken met een buddy systeem, iemand uit de eigen cultuur of kring, die een vast aanspreekpunt is, een goed idee. Daardoor worden hobbels bij de integratie laagdrempelig opgelost. Onze leden, de arbeidsmarktintermediairs, kunnen hierbij een grote rol spelen.”

Interview: Hinke Wever

Foto’s: © Robert Tjalondo / www.rockinpictures.com 2019

Lees meer over inburgering

Zie ook
Interview met @Work en Haprotech: Uitzenders begeleiden statushouders naar jobs in techniek en productie
SER: meer maatwerk in de regio nodig voor statushouders