Vraag naar winkelmanagers snelste groeier uit 2016

0
41

De non-profit sector neemt het stokje over als groeimotor Nederlandse arbeidsmarkt.

Dat meldt Intelligence Group in het kader van de Arbeidsmarkt kwartaalupdate Q1 2017.

Op maandag 6 februari brengt Intelligence Group met een gratis webinar de laatste ontwikkelingen aan de vraag- en aanbodkant van de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarin wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkelingen in 2016 en vooruitgekeken op 2017.

Een aantal ontwikkelingen aan de vraag- en aanbodkant:
• 17% beroepsbevolking is zeer kwetsbaar op de arbeidsmarkt
• Arbeidsmarktmobiliteit is het hoogste in 5 jaar
• Bijna helft beroepsbevolking wordt jaarlijks benaderd voor een baan
• Netwerken nog steeds de meest effectieve manier om baan te vinden
• Direct contact wint aan belang ten opzichte van (uitzend)bureaus
• Zorg, Onderwijs en beveiliging, politie en brandweer zijn de sectoren met de grootste groei ten opzichte van 2015
• Vraag naar banen die ‘gerobotiseerd worden’ groeit bovengemiddeld

Groei binnen IT/Techniek loopt op haar einde
De sterke groei van ICT’ers en technici is in 2016 op zijn einde gekomen. Nog steeds is er sprake van meer vacatures in vergelijking met 2015, respectievelijk 4 en 11 procent, maar daarmee is de vacaturegroei lager dan bij nagenoeg alle andere beroepsgroepen in Nederland. De functiegroepen (na analyses op Jobfeed.nl) waar de grootste groei is ten opzichte van 2015 zijn:

1. Vervoer & transport +49%
2. Landbouw +46%
3. Bouw +44%
4. Politie, brandweer en beveiliging +42%
5. Inkoop en magazijnbeheer +41%

Opvallend is dat de beroepen waar de afgelopen jaren van is geschreven dat ze verdwijnen en worden overgenomen door robots, digitalisering en automatisering juist in 2016 de beroepen zijn waar bovengemiddeld vraag naar is. Na de analyse van ruim 3 miljoen vacatures uit 2015 en 2016 is precies een tegenovergestelde significante ontwikkeling te zien. Hoe groter de kans op robotisering volgens Oxford*, des de groter is de vraag naar deze beroepen, zoals beroepen in de logistiek en productie. Het is daarmee niet gezegd dat deze beroepen op termijn wel blijven bestaan: het is veel aannemelijker dat ze sterk zullen veranderen en dat er juist veel nieuwe beroepen bijkomen.

Wanneer we naar de vacaturegroei in de verschillende branches kijken, zien we de grootste groei bij de sector Politie, brandweer en beveiliging, gevolgd door gezondheidszorg/welzijn en onderwijs/onderzoek. Heel duidelijk zien we dat de non-profit sector het stokje overneemt van de profitsector als de motor van de banengroei. Het is de verwachting, gezien de tekorten in de zorg en het onderwijs en de vergrijzing bij de (gemeentelijke) overheid dat deze groei in 2017 aanhoudt. Ook een verdere vacaturegroei binnen beveiliging, zoals Politie en Defensie is in 2017 te verwachten. Daarmee neemt de collectieve sector het stokje van de profitsector over als het gaat om waar de grootste groei op de arbeidsmarkt plaatsvindt.

Top-10 snelst groeiende en dalende beroepen uit 2016
In vergelijking met 2015 zijn de onderstaande beroepen de snelste dalers en groeiers. Daarbij is als ondergrens een aantal van 250 vacatures in Jobfeed.nl aangehouden. Een aantal beroepen valt op:

Bij de groeiers:
• De winkelmanager en de bedrijfsleider supermarkt, mede gezien de reorganisaties in de detailhandel
• Tractorbestuurder
• Medewerker buitenschoolse opvang, gezien de bezuinigingen van een aantal jaar geleden

Bij de dalers:
• Daling naar de vraag van specialistische IT-functies
• Advocaten

Inzicht in dalers en groeiers geeft baanzoekers een goed beeld van de beroepen waarin de werkgelegenheid zich op dit moment gunstig ontwikkelt en derhalve houvast bij het zoeken naar ander werk.

Groeiers en dalers 2016 vs 2015, bron IG Arbeidsmarkt kwartaalupdate Q1 2017

Meer informatie
Voor de analyses is gebruik gemaakt van het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) en de bronnen Jobfeed en Jobdigger. Tijdens het gratis webinar Arbeidsmarkt kwartaalupdate Q1 2017 zullen eerdergenoemde ontwikkelingen en vele andere ontwikkelingen aan de vraag- en aanbodkant van de arbeidsmarkt worden toegelicht.

Bron: Intelligence Group, 1 februari 2017