VPO neemt afstand van doe-het-zelf-payroll in Enschede

0
754

Brancheorganisatie VPO neemt afstand van ‘doe-het-zelf-payrollpraktijk’ in Enschede

De brancheorganisatie van payrollondernemingen (VPO) neemt afstand van een zogenaamde payrollconstructie waarbij de gemeente Enschede is betrokken en waarover de rechtbank in Almelo onlangs een negatief vonnis heeft gewezen. De VPO karakteriseert de Enschedese praktijk als doe-het-zelf-payrolling die een smet werpt op de professionele dienstverlening en de reputatie van veel payrollbedrijven. “Terecht dat de rechter deze praktijk veroordeelt.”
In de zaak gaat het om werknemers die bij een stichting, genaamd SDWE (Stichting Dienstverlening Welzijn Enschede) in dienst waren en vandaar uit aan de gemeente werden uitgeleend. Toen de medewerkers dreigden te worden ontslagen, zijn ze naar de rechter gegaan. Vanwege de uitvoering en het gebrek aan transparantie van de constructie, die als payroll werd betiteld, heeft de kantonrechter bepaald dat de medewerkers feitelijk in dienst waren bij de gemeente en niet zo maar konden worden ontslagen.

Werkgeverschap
Naar de mening van de VPO blijkt in deze zaak andermaal het belang van transparantie over de aard en de inhoud van de arbeidsovereenkomst – voor de medewerker moet van meet af aan duidelijk zijn bij wie hij in dienst is en onder welke voorwaarden – en het zwaarwegende belang van een serieuze invulling van het werkgeverschap door de payrollonderneming. “Dat is precies de kern van het keurmerk professioneel werkgeverschap van de VPO en de werkwijze van onze leden”, aldus VPO-voorzitter Jeu Claes. “Daar was in onderhavig geval van ‘doe-het-zelf-payrolling’ nadrukkelijk geen sprake van en in die zin ondersteunt de uitspraak van de rechter het streven van de VPO om te komen tot payrolling als professionele invulling van werkgeverschap.”

Afwentelen
Het ‘terugleggen’ van belangrijke werkgeversrisico’s (van bijvoorbeeld ontslag of ziekte) bij de opdrachtgever past daar niet bij. In deze casus was de invulling van het werkgeverschap door de payrollonderneming op meerdere vlakken onduidelijk of vooral bij de opdrachtgever ingericht. De werknemers zijn eerst ingeschreven bij het herplaatsingsbureau van de gemeente, de gemeente heeft uiteindelijk zelfs een opzeggingsbrief aan de werknemers verzonden en de kosten en het risico van ontslag zouden volledig worden afgewenteld op de opdrachtgever. Uit dit samenstel van feiten en omstandigheden kan worden afgeleid dat de invulling van het werkgeverschap door de ‘payrollonderneming’ op deze en andere gebieden zeer marginaal is gebleken. “Dit heeft niets met
professioneel payrollen te maken”, aldus Claes.

Een vak
De VPO hecht eraan zich duidelijk te distantiëren van deze vormen van payrolling. Claes: “Onze branchevereniging staat voor de belangen van zo’n 30 bedrijven die payroll op een zeer professionele manier uitvoeren, zorg hebben voor hun duizenden payrollmedewerkers die op deze manier hun dagelijks brood verdienen en bedrijven ondersteunen in hun personeelsmanagement.
Payrollen is een vak, dat moet niet worden overgelaten aan doe-het-zelvers.

Bron: VPO 10 april 2013