VPO: goed werkgeverschap essentieel bij payrolling

0
544


Is het einde van payrollbedrijven in zicht?

Volgens sommige juristen wijzen uitspraken in rechtszaken in die richting.

VPO: “Heldere communicatie en keurmerk nodig”
“Nee,” zegt de VPO, de branche-organisatie voor payrollbedrijven. “Goed werkgeverschap door payrollbedrijven en transparantie in de dienstverlening, dat bepaalt de toekomst van payrolling.”

De VPO geeft commentaar op een artikel van Avinci Advocaten, geciteerd door FlexNieuws, 13 augustus j.l.

Goed werkgeverschap essentieel
Hans van den Berg, woordvoerder VPO: “Niet het venijn maar de kern zit in de staart van het artikel “Einde voor payrollbedrijven?”. “Voornoemde (rechtelijke) uitspraken kunnen volgens Avinci Advocaten het begin van het einde van payrollbedrijven betekenen als deze uitspraken in hogere instanties overeind blijven. Tenzij payrollbedrijven natuurlijk goed omgaan met werkgeverschap.”

VPO neemt afstand van constructies die predicaat ‘payroll’ niet verdienen
Van den Berg: “Goed werkgeverschap laten zien, dat is precies de plek waar de branchevereniging van payrollondernemingen (VPO) de afgelopen tijd bij herhaling de vinger op heeft gelegd. Steeds weer komen zogenaamde payrollconstructies onder de rechter die in de ogen van de VPO het predicaat ‘payroll’ niet of nauwelijks verdienen. Het zijn constructies waarbij de ‘payrollorganisaties’ hun rol en verplichtingen van professioneel werkgeverschap, zoals de VPO die hanteert, verzaken. Deze praktijken werpen een smet op de professionele dienstverlening en de reputatie van veel payrollbedrijven. De VPO neemt daar afstand van en ondersteunt de rechtelijke uitspraken die ervoor zorgen dat gerommel van zogenaamde payrollers ophoudt.”

Transparante dienstverlening
Ook VPO-bestuurder Jurriën Koops bevestigt dit.
“Transparantie over de aard en de inhoud van de arbeidsovereenkomst – voor de medewerker moet van meet af aan duidelijk zijn bij wie hij in dienst is en onder welke voorwaarden – en invulling van het werkgeverschap vormen de kern van het keurmerk professioneel werkgeverschap, inclusief de toepassing van het arbeidsvoorwaardenreglement van de VPO. Dat is de werkwijze van de leden van de branchevereniging en daarmee zorgen zij met hun dienstverlening voor een toegevoegde waarde op de arbeidsmarkt.”

Interview: FlexNieuws