VPO gaat op in ABU – brede dienstverlening uitzenders

0
515

Om de dienstverlening op het gebied van payroll uit te breiden, bundelen de ABU en de VPO vanaf 1 januari 2016 hun krachten.

Dat meldt de ABU. De arbeidsmarkt verandert en de dienstverlening van uitzendbureaus verandert mee. Dat blijkt uit het onderzoek Dynamiek en Diversiteit van Diensten, dat de ABU onder zijn leden liet uitvoeren. Het merendeel van de uitzenders blijft diensten uitbreiden en aanbieden, zoals detachering van professionals, zzp-dienstverlening en payroll. De branchevereniging reageert op haar beurt.

De flexibilisering van de arbeidsmarkt zet de komende jaren onverminderd voort. Bedrijven verwachten hun behoefte aan flexibilisering, aan hr-ondersteuning en aan ontzorging op meerdere manieren in te vullen. De nieuwe behoeften van bedrijven en werkenden leiden tot nieuwe vormen van dienstverlening bij uitzenders en een verschuiving van de ene vorm van dienstverlening naar de andere.

Veranderend aanbod
In het onderzoek, uitgevoerd door Birch Consultants, heeft de ABU zijn leden gevraagd naar het aanbod van diensten in 2010, 2014 en wat ze verwachten voor 2018. Veel voorkomende diensten van ABU-leden zijn en blijven uitzenden (92%), detachering professionals (66%), payrolling (64%) en werving en selectie (76%). Het merendeel van de leden verandert van portfolio en blijft diensten toevoegen. Het gaat dan met name om detachering en payroll. Ook in andersoortige diensten, zoals zzp-dienstverlening, re-integratie, outsourcing en outplacement, valt er de komende jaren een stijging te verwachten. Van de leden heeft 63% in de vier jaar na 2010 één of meer diensten aan zijn aanbod toegevoegd en 44% verwacht in de komende vier jaar nog eens één of meer diensten toe te voegen. ABU-leden hebben hun dienstenportfolio verbreed en blijven dat de komende jaren doen.

Krachtenbundeling
De ABU wil in het verlengde van de ontwikkelingen in de markt als branchevereniging meer en bredere dienstverlening aan zijn leden aanbieden. Een belangrijke stap daartoe is de krachtenbundeling van de VPO (Vereniging Payroll Ondernemingen) en de ABU. Vanaf 1 januari 2016 gebeurt de belangenbehartiging van payrolling onder de vlag van de ABU en houdt de VPO als zelfstandige organisatie op te bestaan.

Jurriën Koops (directeur van de ABU): “Tweederde van de ABU-leden biedt op dit moment al payrolldienstverlening aan. De krachtenbundeling is voor de ABU en de VPO een logische stap en versterkt de belangenbehartiging. Wij zullen als ABU in de toekomst meer stappen maken om onze leden te volgen en goed te blijven bedienen.”

Bron: ABU, 22 oktober 2015