Voorstellen De Unie CAO ABU Vaste Medewerkers 2012-2013

0
1182


4 september 2012

De huidige ABU CAO voor de vaste medewerkers zal eindigen op 1 oktober 2012. Op 26 oktober aanstaande vindt het eerste CAO overleg plaats tussen De Unie en andere vakbonden, en de werkgevers die aangesloten zijn bij de ABU.

Het Unie arbeidsvoorwaardenbeleid 2013 moet nog door de bestuursraad worden vastgesteld. Maar op basis van de huidige inzichten dent De Unie aan de volgende punten:

– Looptijd van 1 jaar; van 1 oktober 2012 tot met 30 september 2013.
– Loonaanpassing: 2% per 1 oktober 2012.
– Wajong-project: wij willen met u het lopende wajongeren-project evalueren. Voorts horen we graag hoeveel wajongeren in vaste dienst zijn getreden.
– Medezeggenschap: de uitkomsten van de paritaire werkgroep rond de medezeggenschap, willen wij met u bespreken. Ook binnen de uitzendsector is medezeggenschap van groot belang en moet worden versterkt.
– Loopbaanscan: voor alle werknemers een vrijwillige loopbaanscan.
– Scholing: een persoonlijk scholingsbudget.

Bron: De Unie, 31 augustus 2012