VNO-NCW tegen uitbreiding ketenaansprakelijkheid

0
928


Werkgevers verzetten zich tegen kabinetsplannen om naast de werkgever ook de opdrachtgever verantwoordelijk te maken voor het betalen van het cao-loon aan een werknemer.

Volgens ondernemersverenigingen als Bouwend Nederland en EVO (verladers) is een uitbreiding van de zogeheten ketenaansprakelijkheid ‘onwerkbaar’ en ‘verstrekkend’. Onder leiding van VNO-NCW zijn ze erover in gesprek met het Ministerie van Sociale Zaken.

Onderdeel van Wet Aanpak Schijnconstructies – verantwoordelijkheid voor inlenersbeloning ligt bij opdrachtgever
De uitbreiding van de ketenaansprakelijkheid is onderdeel van de Wet Aanpak Schijnconstructies, die in 2015 ingaat.
Het is plan is om opdrachtgevers verantwoordelijk te maken voor het cao-loon van alle werknemers, die bij projecten zijn betrokken. Die verantwoordelijkheid strekt zich dan dus ook uit tot de betaling van de juiste ‘inlenersbeloning’ aan de werknemers die door onderaannemers zijn aangesteld. Het ministerie wil met deze maatregel afdwingen dat opdrachtgevers zich van tevoren heel goed realiseren of zij met malafide onderaannemers zaken doen.

ABU, Aart van der Gaag: ‘Plannen zijn onuitvoerbaar’
Ook Aart van der Gaag, tot vorige week directeur van de ABU, zegt over de uitvoerbaarheid: “Het wordt een ramp. Er zijn 1200 cao’s in Nederland. Als een opdrachtgever daar een deel van moet kennen en controleren is dat al moeilijk. De uitwerking van deze plannen zal tot enorme bureaucratie leiden.”
Elders in het FD zegt hij dat het SNA-keurmerk voor uitzenders in overleg met het FNV wordt uitgebreid met cao-kenmerken. “Minister Asscher moet controle op het cao-loon aan de markt overlaten.”

Bron: FD, 14 januari 2014