VNO-NCW en Randstad: Nederlands talent interesseren voor banen in Brussel

0
95

Toenemend belang Europa vergt sterkere vertegenwoordiging in Brussel, zo vinden VNO-NCW en Randstad.

Juist nu het belang van de EU groeit en Nederland unieke kennis en competenties kan inbrengen in de Europese besluitvorming dreigt ons land ondervertegenwoordigd te raken in Brussel. Komende jaren gaat namelijk een derde van de Nederlandse topambtenaren bij de Europese Commissie met pensioen. Ook droogt de pijplijn met nieuw talent op doordat er (te) weinig Nederlanders actief zijn op lagere Europese beleidsfuncties. Daarom slaan Randstad en VNO-NCW de handen ineen om samen met de Nederlandse overheid en anderen deze trend te keren en meer jonge talenten te interesseren voor een functie bij de EU. ‘Dit is een direct Nederlands belang’, aldus de twee organisaties.

Pijplijn droogt op
Op topniveau is Nederland bij de Europese Commissie nu nog goed vertegenwoordigd met o.a. meerdere Directeuren-generaal (3), directeuren (6) en afdelingshoofden (45). Doordat er echter te weinig jonge Nederlanders solliciteren in Brussel en er veel mensen met pensioen gaan dreigt in de toekomst structureel een ondervertegenwoordiging van Nederlanders bij de Europese beleidsvorming. Oorzaak is onder meer de lange Europese sollicitatieprocedure (1 jaar!) en het feit dat de interessante banen in Nederland momenteel voor het oprapen liggen. Daarnaast droogt de pijplijn voor toptalenten op doordat er weinig Nederlanders in lagere beleidsfuncties actief zijn.

Doodzonde
‘Deze ontwikkeling is doodzonde’, aldus Hans de Boer van VNO-NCW. ‘De EU is voor Nederland een belangrijk handelingsniveau en het is direct in het Nederlands belang om daar voldoende Nederlandse inbreng te hebben. Juist op het EU-niveau zijn er ook unieke kansen om mee te werken aan de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd, zoals een goed klimaatbeleid of een veiliger en socialer Europa. Dat is een uitdaging voor jonge talenten, in het belang van de EU én van Nederland.’

Andere blik en competenties
‘Omdat de EU steeds belangrijker wordt in alle facetten van ons leven vinden wij het essentieel dat ook het aantal Nederlanders op peil blijft. Nederlanders kijken soms net anders naar zaken dan EU-ambtenaren uit andere landen. Daarom gaan wij jonge talenten samen met VNO-NCW beter attenderen op interessante banen bij de Europese instellingen’, aldus Jacques van den Broek, CEO van Randstad.

Maak een periode in Brussel verplicht voor topambtenaren
De nieuwe samenwerking tussen VNO-NCW en Randstad bestaat uit meerdere onderdelen. Zo gaat Randstad-dochter Yacht/BMC op korte termijn samen met VNO-NCW aan de slag met het ontwikkelen van een specifieke campagne om banen bij Europese instellingen beter onder de aandacht te brengen bij met name Nederlandse jonge talenten. VNO-NCW en Randstad vinden daarnaast dat ook de Nederlandse overheid extra stappen moet zetten. Zo zou het voor de ambtelijke top in Nederland (ABD) ‘verplicht’ moeten zijn om ervaring in Brussel op te bouwen. Ook zouden ambtenaren die in Brussel gedetacheerd worden verzekerd moeten zijn van een goede vervolgstap bij terugkeer in Nederland. ‘Dit is nu vaak een ondergeschoven kindje waardoor bijvoorbeeld het aantal detacheringen in Brussel al jaren terugloopt’, aldus de organisaties.

Bron: VNO-NCW en Randstad, 22 mei 2019