Hans de Boer, VNO-NCW: ‘Zet Wet DBA twee jaar in de ijskast’

0
98

Werkgeversorganisaties hebben geen vertrouwen meer in reparatie Wet DBA. Ze laten Wiebes vallen.

VNO-CNV-voorzitter Hans de Boer vreest dat het kabinet meegaat in het voorstel van FNV en FNV Zelfstandigen om hogere tarieven te eisen, waardoor veel zzp’ers en kleine ondernemers overgeleverd zijn aan het UWV.

FNV wil vrijwaring zzp’ers via hogere uurtarieven
FNV Zelfstandigen stelt voor om zzp’ers te vrijwaren van controles door de Belastingdienst als ze aan voorwaarden voldoen. Ze moeten dan hogere uurtarieven rekenen dan minimaal twee keer het gemiddelde cao-loon en aantoonbaar klussen doen op projectbasis. Dan kan er volgens FNV Zelfstandigen van worden uitgegaan dat er geen sprake is van een schijnconstructie.

Hans de Boer: ‘Zet Wet DBA twee jaar in de ijskast’
De Boer vindt dat er een fundamentele herziening van de arbeidswet nodig is, die bepaalt wie zich ondernemer mag noemen en wie niet. Hij eist dat Wiebes de Wet DBA in de ijskast zet.

Volgens ondernemers werkt de wet DBA averechts. Uit het vandaag gepresenteerde Ondernemerspeil, een initiatief van Het Financieele Dagblad en Kantar Public voorheen TNS Nipo, blijkt dat maar liefst 85% van de ondernemers verwacht dat het vanwege de wet DBA lastiger wordt om zzp’ers in te huren.

Bron: FD, 18 november 2016