VNO-NCW en MKB-Nederland: pak jeugdwerkloosheid gericht aan

0
359

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden een nieuwe grootschalige aanpak van het Actieplan jeugdwerkloosheid, dat liep van 2009 tot en met 2011, nu niet nodig.

Alleen gerichte acties hebben zin, aldus de werkgeversorganisaties in het FD vandaag. Maar dan moet wel duidelijk zijn waar het probleem zit.

Vertekend beeld
Veel jongeren, die als werkloos zijn geregistreerd, zitten momenteel gewoon op school. Dat geeft een vertekend beeld, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. Zij willen weten waar de jeugdwerkloosheid precies zit, zodat deze effectief kan worden aangepakt.
Maar, stellen de werkgeversorganisaties, dan moet er ook wel werk zijn voor die jongeren. In de bouwsector bijvoorbeeld is het voor iedereen, jong en oud, momenteel moeilijk. Een grootschalig actieplan heeft dan geen nut.

Langer doorleren
Vorige week kwamen de jongerenorganisaties van de vakbonden FNV en CNV met een tienpuntenplan om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Zij pleiten bij de formateurs voor onder meer starterbeurzen, extra scholingsbudget en een numerus fixus voor ‘pretstudies’. VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen deze plannen niet geheel af. Sommige onderdelen, zoals het langer laten doorleren van jongeren, vinden de werkgeversorganisaties wel positief.

Stageplekken
VNO-NCW en MKB-Nederland riepen onlangs, in het kader van het ‘Beste Leerbedrijf van Nederland’, hun achterban op om stageplekken te blijven aanbieden. Zij onderstrepen het nut van stagiaires en verwijzen naar de website stagemarkt.nl, een trefpunt voor bedrijven en stage- of leerbaanzoekenden.

Bron: VNO-NCW, 22 oktober 2012