VNO-NCW: brede welvaart is een verantwoordelijkheid, niet een gunst

0
188

Volgens Ingrid Thijssen is er een koerswijziging nodig waarmee ondernemers zich richten op brede welvaart, gelijke kansen en een duurzame economie. Het idee dat de overheid zorgt voor economische groei en banen en dat de rest vervolgens vanzelf wel komt, wordt losgelaten.

Dit staat in de nieuwe beleidsvisie ‘Ondernemen voor brede welvaart’ die VNO-NCW deze week presenteerde. Thijssen volgde een jaar geleden Hans de Boer op als voorzitter van VNO-NCW.

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW
Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW

Van remmen naar meebouwen
Thijssen: “De nieuwe visie startte twee jaar geleden als het Brugproject. Ondernemers zeiden: wij hebben zelf ook een rol te spelen als het gaat om een goede samenleving. We werden vaak gezien als een club van tegenhouders, van remmers in vaste dienst. Wat we met deze visie zeggen is dat we willen meebouwen. Ja zeggen tegen initiatieven, mits het werkbaar is. De gedachte was lang: ieder voor zich en de overheid bekommert zich wel om het algemeen belang. Daar zijn we in doorgeschoten in Nederland.”

Participatiebanen
Wat gaat er veranderen? “We hebben afgesproken dat we meer banen gaan regelen voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. In plaats van 100.000 participatiebanen gaan we nu voor 200.000 banen. Ook voor verduurzaming geldt dat het geen ‘nice to have’ en geen ‘gunst’ is, maar een verantwoordelijkheid. Die je ook op moet pakken richting je leveranciers bijvoorbeeld.”

Overstappen
Hoe ziet de arbeidsmarkt er dan over tien jaar uit? “De belangrijkste vorm van inkomenszekerheid is dat je werk hebt. Daarom hebben we dan een heel goede van werk-naar-werk-infrastructuur gebouwd. Ook voor als je een tijdelijke of flexbaan hebt. Zodat je niet eerst de werkloosheid in hoeft te duikelen, maar direct van een sector waar werk verdwijnt kunt overstappen naar een sector waar tekorten zijn. We hebben dan ook een vorm van sociale zekerheid voor iedereen die werkt, en waar iedereen aan bijdraagt. Daar hoort wel bij dat het vaste contract minder zwaar beladen wordt.”

Mensen binden
Wat houdt dat in? “Een vast contract biedt een werkgever nu maar heel weinig flexibiliteit. Als er de ene week meer werk is dan de andere week, dan heb je al een probleem. Daarom richten werkgevers hun bedrijfsvoering in op het minimale aantal vaste contracten. Terwijl die werkgever natuurlijk ook het liefst mensen aan zich wil binden. Ook het twee jaar doorbetalen bij ziekte is een enorme drempel voor ondernemers om nieuwe mensen aan te nemen. Én er zijn allerlei prikkels die flex aantrekkelijker maken dan vast. Dat willen we veranderen.”

Zzp’ers
Wat betekent dat voor zzp’ers? “Dat is een moderne vorm van werken, die heel veel mensen aanspreekt. Wel denken we dat het goed is om vooral het starten en doorgroeien te stimuleren. Kleine bedrijfjes die groter worden zijn een belangrijke kurk voor de economie, maar in Nederland zijn we daar heel slecht in.”

Bron: VNO-NCW, 10 februari 2021

Bekijk ook de eindrapportage van het ‘Brugproject’ dat aan de beleidsvisie ten grondslag ligt.

Gerelateerd
Aanbevelingen Commissie Borstlap voor regulering van flexibele arbeid
WRR-rapport pleit voor meer grip op inkomen, werk en leven