Visie op payrolling: geen visie dus

0
769

11 mei 2012

Werkgevers en vakbonden zijn er niet in geslaagd om een eensgezind advies te geven aan de regering over de gevolgen van payrolling, met name in geval van ontslag.

> Advies Payroll

De Stichting van de Arbeid heeft minister Kamp van SZW de visie van sociale partners op payrolling gestuurd, mede in het licht van de gevolgen voor werknemers als het gaat om ontslag. Het betreft een “gezamenlijke” analyse van payrolling waarna werkgevers en werknemers ieder hun “eigen visie” hierop geven.

Werkgevers versus Bonden
Werkgevers beschouwen payrolling als ‘een economisch gegeven’, vakbonden willen dat de overheid een einde maakt aan het merendeel van de payroll-contructies, omdat te veel risico’s zoals op ziekte of ontslag worden afgewenteld op de werknemer.

Volgens de werkgevers zijn er geen noemenswaardige problemen met payrolling zolang afspraken tussen payroll-onderneming, inlener en werknemer “voor alle partijen duidelijk zijn.”

Volgens de drie vakcentrales FNV, CNV en MHP worden de risico’s bij payroll-contracten echter te veel afgewenteld op werknemers of op de samenleving. “De schijnconstructie die de payroll-constructie is kan niet geaccepteerd worden als een bijzondere vorm van uitzenden.”
De vakbonden vinden dat de dat payroll-bedrijven en hun opdrachtgevers moeten kiezen: “of zij nemen werknemers volwaardig in dienst of het payroll-bedrijf wordt een echt uitzend/detacheringsbedrijf.”
De vakbonden hebben vooral een probleem met het feit dat payroll-ondernemingen heel makkelijk van personeel af kunnen ook al werkt de werknemer al jaren exclusief voor de inlener. Doordat het juridisch werkgeverschap bij de payroll-onderneming ligt maar hij geen ander werk ter beschikking heeft wordt een beëindiging van de inleenopdracht door uitkeringsinstantie UWV als voldoende grond gezien om het ontslag te accepteren.

Bron: Stichting van de Arbeid , 11 mei 2012