VIA: cao pakt malafide uitzendbureaus aan

0
1734

Logo Via
17 februari 2009
Dit schrijft de Vereniging Internationale Arbeidsbemiddelaars (VIA) in een open brief aan FNV, CNV, De Unie en LBV. Eerder noemden de bonden de VIA-cao discriminerend, te concurrerend, en verstorend voor de arbeidsmarkt. Onjuist, zegt de VIA. Ook berichtgeving over afwijzing van de cao door Tweede Kamer is volgens de vereniging niet correct. De cao is niet afgewezen door minister Donner van SZW, zo zou blijken uit antwoorden van de minister tijdens het vragenuurtje in de Kamer. De VIA verwijt de bonden haar stelselmatig uit te sluiten van de onderhandelingstafel, terwijl ze circa 50.000 mensen per jaar uitzenden en wil alsnog samen om de tafel gaan zitten om de VIA-cao te onderschrijven.

De VIA-cao richt zich niet alleen op arbeidsmigranten en is niet aanzienlijk goedkoper dan de algemeen in de uitzendbranche geldende ABU-cao. De VIA-cao is bovendien een kans malafide uitzendbureaus aan te pakken.

VIA-cao voor alle werknemers
De VIA-cao richt zich niet alleen op arbeidsmigranten, maar zal gaan gelden voor alle werknemers bij de VIA-leden die worden uitgezonden aan derden, ongeacht hun nationaliteit, zo stelt de vereniging.

VIA-cao niet goedkoper dan ABU-cao
De cao is bovendien in veruit de meeste gevallen niet goedkoper dan de algemeen in de uitzendbranche geldende ABU-cao. De VIA-cao is zelfs hoger. De toeslagen voor overwerk en onregelmatigheid zijn volgens de VIA in vele gevallen gelijk aan die in de ABU-cao, maar worden wel gecumuleerd waardoor werknemers in voorkomende gevallen niet één, maar beide toeslagen krijgen. De periodieken bedragen 3,00% in plaats van 2,75%. De VIA-leden dienen jaarlijks 2% op het loon van alle werknemers te reserveren en besteden voor scholing en sociale begeleiding.

Geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden
Verder vraagt VIA alleen dispensatie van de reguliere ABU CAO. VIA-leden dienen nog steeds de algemeen verbindende bepalingen van de Sociaal Fonds CAO te respecteren, alsmede de bepalingen van het geldende verplichtstellingbesluit inzake het bedrijfstakpensioenfonds. Dit betekent dat er (ook) hier geen concurrentie op de arbeidsvoorwaarden is, licht de VIA toe.

Uitzendkrachten VIA-cao krijgen betere rechtspositie
De rechtspositie van de werknemers is in de VIA-cao veel beter geregeld dan in de ABU-cao, stelt de VIA. In de VIA-cao zijn garanties ingebouwd om de positie van uitzendkrachten tijdens de eerste anderhalf jaar (fase A) te verbeteren. De werknemers uit het buitenland moeten, voordat ze naar Nederland komen, al uitgebreid geïnformeerd worden over hun rechten en plichten. De eerste vier weken is er een garantie op werk en dus op loon, het gebruik van het uitzendbeding is beperkt van de 5e tot en met de 26e gewerkte week (dus minder dan de wet toestaat in plaats van veel meer zoals in de ABU CAO) en vanaf de 27e gewerkte week is er opnieuw een garantie op loon. Net als in de ABU CAO ontstaat er na drie en een half jaar gewoon een contract voor onbepaalde duur.

Spijkerharde afspraken
Alle VIA-leden zijn NEN 4400 gecertificeerd en moeten aan de SKIA normen voldoen (huisvesting en goed werkgeverschap). Verder zijn er “spijkerharde afspraken” gemaakt over onder meer sociale begeleiding, taaltraining, huisvesting en zorgverzekering. Een tijd-voor-tijd regeling biedt werknemers de mogelijkheid extra vrije tijd te sparen om met behoud van loon naar het land van herkomst op vakantie te kunnen. De naleving van de CAO door de VIA-leden wordt door een onafhankelijke derde gecontroleerd.

Malafide uitzendbureaus aanpakken
Geen VIA-cao betekent volgens de VIA geen arbeidsvoorwaarden en werkzekerheid voor de werknemers en derhalve een gemiste kans voor de aanpak van malafiditeit in de uitzendbranche. De VIA nodigt de bonden nogmaals uit om de voorgestelde cao mee te onderschrijven en gezamenlijk de malafide uitzendbureaus aan te pakken.

Gerelateerd nieuws
> Internetvakbond steunt VIA CAO niet
> Unie: één CAO uitzendbranche, geen VIA CAO Polen
> NBBU: VIA CAO Polen verstoort arbeidsmarkt
> Kamer: geen aparte CAO voor Polen
> CAO voor Arbeidsmigranten (VIA) wekt woede ABU

FlexNieuwslees meer over de flexmarkt »
CAO-nieuwsmeer over CAO’s »

Bron: VIA, 17 februari 2009