Verzuim kost leidinggevenden veel tijd

0
178

Leidinggevenden besteden bijna vier werkweken aan het opvangen van afwezigheid van werknemers.

Dit blijkt uit onderzoek van Kronos Incorporated in samenwerking met de Society for Human Resource Management (SHRM). Onderzocht zijn de vele effecten van verzuim op organisaties, medewerkers en de productiviteit van het management in Europa.

Ook zijn andere gevolgen, zoals het inzetten van vervangende werknemers, het maken van overuren, directe en indirecte kosten van betaald verlof in kaart gebracht en het belang van beleid en procedures om afwezigheid te beheren.

Uitkomsten onderzoek
• Gemiddeld besteden leidinggevenden ruim drie uur per week aan het opvangen van afwezigheid door het regelen van vervanging, het aanpassen van de werkzaamheden of het geven van instructies aan de vervangers. Dit komt neer op bijna vier werkweken per jaar per leidinggevende.
• De productiviteit van zowel medewerkers als leidinggevenden heeft te lijden onder werknemers afwezigheid. Medewerkers in Europa zijn 24 procent minder productief wanneer een collega afwezig is door het opvangen van werkzaamheden. Bij leidinggevenden is dat 17 procent.
• Ongeplande afwezigheid, zoals ziekte, heeft het grootste effect op de productiviteit. Hier is een daling te zien van 32 procent. Opvallend is dat ook geplande afwezigheid, zoals vakanties, leidt tot productiviteitsverlies.

Bron: Kronos, 19 mei 2015