Verplichting verstrekken scholingsverklaring verdwijnt

0
805

De verplichting om een scholingsverklaring voor 1 juli jaarlijks aan de NBBU te verstrekken verdwijnt per 1 januari 2016 uit de NBBU-cao.

Een uitzendonderneming blijft wel verplicht om een scholingsinspanning te leveren van 1,02 procent van het feitelijk loon van de uitzendkracht.

Ook de verplichting om de scholingsreservering én -besteding aan te tonen middels een accountantsverklaring of passage op de jaarrekening, blijft bestaan. Deze gegevens kunnen dan worden opgevraagd bij eventuele (cao-)controles.

Bron: NBBU, 11 december 2015