White paper Werk & Inkomen in de 21ste eeuw

0
201

Leg de focus op inkomenszekerheid, want dat wordt deze eeuw de belangrijkste vorm van zekerheid.

Dat stellen Victor Broers en Leo Witvliet hun onlangs gepubliceerde white paper Werk & Inkomen in de 21ste eeuw. In samenwerking met de NBBU zoeken ze een antwoord op de vraag hoe we dit samen voor zoveel mogelijk mensen in de samenleving kunnen creëren.

Whitepaper – Zie white paper Werk & Inkomen in de 21ste eeuw

Door verschillende technische en sociale innovaties verandert de structuur van onze economie. Veel mensen genereren in die nieuwe sociaaleconomische werkelijkheid nog wel inkomen uit hun werk, maar daarnaast wordt zelfproductie, capital sharing en toegang tot co-creation networks steeds belangrijker, zeggen Broers en Witvliet. Leo Witvliet is hoogleraar Interim Management aan de Nyenrode Business Universiteit en Victor Broers is een toekomstdenker op het gebied van Mens, Economie en Maatschappij en onder andere auteur van het boek Waarheid, Waarden & Welvaart. Steeds meer mensen zullen hun inkomen uit meer dan één bron halen. De inkomensstructuur wordt daarmee diverser en complexer. Voor een goed begrip van de gevolgen hiervan voor de arbeidsmarkt is het noodzakelijk het begrip inkomen veel ruimer te interpreteren. We moeten de automatische koppeling met de begrippen werk en baan loslaten.

Werk en Inkomen
Het maatschappelijk debat over de arbeidsmarkt van morgen zit vast in de wereld van gisteren, aldus Broers en Witvliet. Politici, beleidsmakers, vakbonden en werkgeversorganisaties kijken voornamelijk nog door een 20ste-eeuwse bril naar de samenleving van de 21ste eeuw; de samenleving die nu aan het ontstaan is.

Het huidige debat over de arbeidsmarkt van de 21ste eeuw heeft te weinig oog heeft voor de sociaaleconomische realiteit van morgen en voor de generaties van morgen. Integendeel: het belemmert sociale innovatie en verhindert ons om onze samenleving en de mensen die erin leven tot volle bloei te laten komen.

Uitnodiging
Met het white paper van Broers en Witvliet nodigt de NBBU lezers uit verder te kijken. Laat het beeld van een mens die zijn of haar hele leven beweegt in eenzelfde vakgebied los en ga uit van de mens die verschillende kwaliteiten heeft en tegelijk en over verschillende perioden diverse rollen kan vervullen in onze samenleving.

Discussie
De NBBU ziet het als zijn taak de discussie rondom een heroriëntatie van de invulling van de 21ste-eeuwse arbeidsmarkt te faciliteren en nodigt u dan ook uit om blijvend voorbij de horizon van vandaag te blijven kijken. Belangrijk is dat we het debat de komende jaren niet uit angst voeren, maar met het oog op de mogelijkheden die de toekomst ons biedt. Alleen dan kunnen we die mogelijkheden ook daadwerkelijk samen benutten.

Leo Witvliet
Leo Witvliet (1949) is hoogleraar Interim Management aan de Nyenrode Business Universiteit. Hij is een van de oprichters van het Instituut Interventie Management. Dit instituut doet onderzoek naar en geeft onderwijs en advies over de vraag hoe interventies in organisaties gerealiseerd kunnen worden, waarbij betekenisgeving, omgaan met complexiteit, diversiteit en duurzaamheid de kern vormen. Witvliet typeert zijn werk als het leggen van verbindingen tussen de kennis die verkregen wordt vanuit pure klassieke wetenschap en de kennis die aanwezig is in de dagelijkse praktijk. Leo Witvliet zorgt voor de wetenschappelijke en conceptuele borging van de Arbeidsmarkt van Morgen en werkt sinds dag 1 samen met de NBBU om deze serie congressen vorm te geven.

Victor Broers
Victor Broers (1983) is een toekomstdenker op het gebied van Mens, Economie en Maatschappij. Hij studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam en verdiepte zich in de economie aan de London School of Economics. Hij werkte als adviseur voor het Ministerie van Financiën, schreef diverse boeken, waaronder Waarheid, Waarden & Welvaart en hij adviseert overheden en bedrijven over grote sociale, politieke en economische paradigmaveranderingen. Sinds 2013 reist Victor door Europa en bouwt hij aan een netwerk van honderden experts, publieke denkers en leiders, die hij verbindt en met wie hij samen nadenkt over nieuwe economische modellen en bestuursstructuren voor Europa.

NBBU
De Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) is de belangenbehartiger van meer dan 1.150 professionele intermediairs op de arbeidsmarkt. Het lidmaatschap van de NBBU is een kwaliteitswaarborg voor goed ondernemerschap. NBBU-leden bemiddelen per jaar 200.000 mensen naar werk en hebben ongeveer 7.000 vaste medewerkers.

Bron: NBBU, 19 januari 2019