Veiligheid en privacy in gedrang bij thuiswerken

0
172

Thuiswerken is al langer in het nieuws en het lijkt erop dat het prima verloopt, maar is dat zo, wat betreft privacy en veiligheid?

Uitgeverij VakWereld heeft onderzoek gedaan naar thuiswerken onder ruim 1.000 Nederlandse thuiswerkers. Zo’n 84,9% geeft aan met vertrouwelijke informatie te werken en zegt dat veilig te doen. Tegelijk geeft 62,9% aan gebruik te maken van ‘particuliere’ en algemeen in gebruik zijnde ‘deel’-applicaties als Dropbox, Box en Google Drive voor hun werk. Daarvan is bekend dat het qua veiligheid voor zakelijk gebruik geen ideale oplossing is. Daarbij komt dat voor 63,2% het gebruik van eigen apparaten normaal is.

Van de ondervraagden geeft 83,4% bovendien aan dat ze gebruik maken van informatie op netwerkschijven; algemene opslagmappen in het netwerk op kantoor. Daarvan is onduidelijk welke informatie zich daarop bevindt, waar die staat en wat de status ervan is.

“Als je het positief stelt, kunt je uit ons onderzoek concluderen dat de gemiddelde thuiswerker voor een groot deel zijn werk thuis kan doen”, aldus John de Waard, hoofdredacteur bij VakWereld en een van de onderzoekers. “Wanneer je een proces of taak moet afronden en je beschikt niet over het laatste stukje informatie of je weet niet zeker of het ‘t goede stukje is, dan kun je je werk simpelweg niet afmaken.”

Stress
Op de vraag of er sprake is van spanningen of stress geeft ongeveer 30% aan daar in meer of mindere mate last van te hebben. Stress die zich dan weer uit in minder slaap, spanningen tussen huisgenoten en een disbalans tussen werk en privé. Slechts 37,3% geeft aan altijd aan genoeg ontspanning en slaap toe te komen.

“Thuiswerken werd in een stroomversnelling gebracht doordat de coronacrisis ons overviel en veel van de ondervraagden willen daar graag mee doorgaan, maar er moet nog wel een en ander worden aangepast aan de thuiswerkomstandigheden en – voorwaarden”, aldus De Waard.

Gevoelige informatie
Voor meer dan 90% van de respondenten duidelijk is dat ze werken met gevoelige informatie, waaronder offertes, contracten of projectinformatie.

Over het onderzoek
Het Nationaal Thuiswerkonderzoek is uitgevoerd onder ruim 1.000 professionals die zijn verbonden aan de vakwerelden van uitgeverij VakWereld en werkzaam zijn in informatiebeheer, evenementorganisatie, zakelijke mobiliteit, beveiliging en facilitymanagement.

Bron: Vakwereld, 13 oktober 2020

Zie ook
Veilig thuiswerken een zaak van werknemer èn werkgever
Thuiswerken vaker mogelijk in klantcontact
Coronacrisis maakt werkgevers positiever over thuiswerken