Veel belangstelling congres publiek-private samenwerking

0
766

Publiek-private samenwerking (PPS) stond centraal tijdens het congres Duurzaam werken aan werk dat VNG, UWV en ABU op 2 december organiseerden in Bunnik.

Ruim 250 vertegenwoordigers van gemeenten, UWV en uitzendorganisaties deelden hier kennis, ervaringen, kritische noten en inspiratie om samen meer mensen aan werk te helpen.

Oogst: argumentenkaart, visies en goede voorbeelden
Wat is nodig voor goede samenwerking? Welke aannames moeten betrokkenen laten varen? Dat waren belangrijke hoofdvragen. Uiteenlopende antwoorden en visies kwamen van verschillende sprekers en voorbeeldprojecten uit het hele land. ’s Ochtends waren hier al werkbezoeken georganiseerd. > Zie het ochtendprogramma
> Zie het middagprogramma

Argumentenkaart publiek-private samenwerking (PPS) bij arbeidsbemiddeling

Frank Kalshoven (columnist van de Volkskrant en oprichter van de Argumentenfabriek) presenteerde een gloednieuwe Argumentenkaart voor PPS bij arbeidsbemiddeling.

> Download de argumentenkaart

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW) was als spreker helaas verhinderd door de nieuwe Participatiewet, die zij dezelfde dag naar de Tweede Kamer stuurde. Wel direct een goed gespreksonderwerp vanwege de samenwerking die ook hiervoor nodig is. Invalspreker Bernard ter Haar (directeur-generaal van het ministerie) besprak de wet met veel aandacht voor de huidige maatschappelijke context. “Werk is beter voor elk. Dat besef is er nu en wordt gesteund door de sociale partners.”

Wel volgde een kritische kanttekening van Aart van der Gaag (ABU) over de Participatiewet en de drie dagen eerder gepresenteerde Wet Werk en Zekerheid. “Daar zitten verschillende maatregelen in die uitzendwerk duurder maken. Daardoor kunnen wij als participatiekampioen juist minder mensen naar de arbeidsmarkt leiden. Dat verdient aandacht”, aldus Van der Gaag.

Toekomstvisies
Drie betrokken gaven hun visie op de toekomst van PPS. Vanuit hun eigen perspectief bij UWV, gemeente en uitzendorganisatie:

Privatisering van de bijstand
Je kunt beter een werkrelatie met werkzoekenden aangaan dan een ‘uitkeringsrelatie’. Vanuit dat idee geeft directeur Tom Sijpestijn van Flexspecialisten zijn visie op PPS. Ook prikkelend kijkend naar zaken die nu nog regelmatig niet goed gaan in de samenwerking. “Zoals wederzijds onbegrip, beperkt zicht van gemeenten op hun klantenbestand en ‘stickers’ plakken op doelgroepen waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt slinken.” Dat kan anders. “Laat ons werkzoekenden in dienst nemen. Wij zetten ze op onze loonlijst voor bemiddeling naar werk.” Maar gemeenten blijven wel medeverantwoordelijk voor (flexvriendelijker) wet- en regelgeving. “Het mag geen ‘opzadelconstructie’ worden. Zo kunnen wij gemeenten helpen het werkzoekendenbestand te reduceren. Wel moet het besef groeien dat voor de opbrengst uit eerst geïnvesteerd moet worden”, aldus Sijpestijn.

Werken met een beperking
Organisaties geschikt maken voor mensen met een beperking. Hiervoor pleit arbeids- en organisatiepsycholoog Henny Mulders (UWV). Door ‘inclusieve arbeidsorganisatie’ kunnen veel mensen die nu langs de kant staan, toch aan de slag. “Matchen op vacatures met een standaard takenpakket werkt niet. Van de tien gevraagde taken kan de doelgroep er misschien acht.” Met nieuwe combinaties van taken, ontstaan passende functies.
Bij het Slotervaart Ziekenhuis in Amsterdam is een succesvolle pilot gehouden met Wajongeren. Hierdoor ontstonden nieuwe functies (zoals afdelingsassistent) en rolverdelingen. Wajongeren konden bijvoorbeeld worden ingezet bij schoonmaken van vlinderbaden, wat vroeger hoger opgeleide collega’s deden. Door werkprocessen tegen het licht te houden, komen ‘elementaire taken’ goed in beeld om nieuwe combinaties te maken. UWV heeft al 60 adviseurs die organisaties hierbij helpen. “De uitdaging is nu ook om samen met de uitzendbranche duurzaamheid te bereiken met geschikte arbeid voor werkzoekenden met een beperking.”

Nieuwe kansen door slim verbinden
Er is een nieuwe mindset nodig om kansen te bieden voor werkzoekenden die nu niet aan de slag komen. Dit bepleit de Rotterdamse wethouder Korrie Louwes (o.a. arbeidsmarkt en participatie). “De onderkant van de arbeidsmarkt is ingewikkeld. Daar is meer ondernemerschap nodig. Iedereen heeft dat in zich. De een meer dan de ander, maar we kunnen het stimuleren om slimme verbindingen te leggen. Juist nu is het een geschikt moment. Met de sectorplannen zijn er gouden kansen.”
De wethouder vraagt extra aandacht voor werkzoekenden die door een psychische beperking aan de kant staan. “Over hen bestaan vooral stigmatiserende plaatjes. Die kloppen niet. Een kwart van de mensen heeft een psychische beperking. Ze zijn dus overal. Met meer aandacht kunnen mensen die uit de roulatie zijn, de werknemers van de toekomst worden. Het vraagt vooral dat we ons beter in elkaar verdiepen.”

Bron: ABU, 3 december 2013