Vast en flex niet langer gescheiden werelden? HRM in de Overheid

0
295

Vast en flex niet langer gescheiden werelden?

Op het jaarcongres HRM in de Overheid, donderdag 12 april a.s. in ’t Spant te Bussum, komt die vraag aan de orde in een paneldiscussie (van 11.00-12.00 uur) met vier beleidsmedewerkers bij (semi)overheidsorganisaties. Zie het programma

Het voeren van een evenwichtig personeelsbeleid is uitdagend. Daar komen veel zaken bij kijken. Hoe kunnen overheidsorganisaties hun personeelsbeleid vernieuwen, de kosten voor inhuur overzien en beheersen, rollen en taken aantrekkelijk maken, een lerende organisatie stimuleren en een aantrekkelijke werkgever zijn?

Cases uit de praktijk
Vier vertegenwoordigers van overheidsorganisaties vertellen hoe hun organisatie dit aanpakt. Twee hiervan houden zich vooral bezig met interne mobiliteitsvraagstukken voor vaste medewerkers. De andere twee richten zich op oplossingen voor inhuur van extern personeel. Toch zijn er raakvlakken in de praktijk.

Paneldiscussie
Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van enkele stellingen:

  • Met goed Talentmanagement heb je geen externen nodig
  • Eigen medewerkers worden nooit hetzelfde als externen (en verdienen dus een eigen aanpak)
  • Voor de overheid is uitbesteding aan een externe partij het enige middel om grip te krijgen op (rechtmatige) inhuur
  • Goede sourcing (vast én flex) kan je alleen goed samen/ regionaal doen
  • Overheidsorganisaties zijn voldoende voorbereid op de War for Talent

Elke overheidsorganisatie is anders. Ieder zal dit beamen en zal tegelijkertijd elementen uit de eigen situatie herkennen in de situaties die de panelleden schetsen. De workshop biedt daarom inspiratie en tips, waar ieder in de eigen omgeving weer mee verder kan.

Afgelopen maand werd de discussie voorbereid met de panelleden, die daartoe waren uitgenodigd op de Universiteit van Wageningen (WUR), waar ondergetekende bijgaande foto heeft gemaakt na het overleg.

Experts paneldiscussie HRM in de Overheid, 12 april 2018 - praktijkcases vast en flex

Foto, van links naar rechts: Marcel Hartenberg (Nijmegen), Frank de Haan (Flex West-Brabant), Anneke van Londen (Leusden, Bunschoten, Nijkerk, Putten), Antoinette Vriend (Omnifocus), Johan Kanis (WUR) en Mark Bassie (Flex-Beheer)

Om welke cases gaat het?

  1. De Gemeente Nijmegen werkt nu met resultaatopdrachten in plaats van vacatures. Hiermee wordt aan medewerkers de kans geboden om op projectbasis (maximaal twee jaar) elders in de organisatie te werken. De oorspronkelijke werkplek blijft voor de medewerker beschikbaar. De aanpak stimuleert de interne mobiliteit en medewerkers worden uitgenodigd om hun talenten te verkennen. Er is geen dwang. Is het werken met resultaatopdrachten altijd uitvoerbaar? En hoe worden de lege plekken opgevangen? Marcel Hartenberg licht de case toe. Zie ook het interview met Rob Vinken, Gemeente Nijmegen.
  2. De Gemeenten Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Putten hebben het personeel uitgenodigd om zelf een nieuwe organisatiestructuur te verzinnen. Het resultaat was een eenvoudig, maar doeltreffend juridisch construct: alle medewerkers blijven in dienst van hun eigen gemeente en kunnen voor alle vier gemeenten worden ingezet. Hoe zit dit precies? Wat werkt goed en waar liggen op dit moment de uitdagingen? Anneke van Londen licht de voortgang van de case toe. Zie ook het interview met haar.
  3. Wageningen University & Research (WUR) werkt sinds januari van dit jaar met een MSP voor de inhuur van personeel. Dit is een externe centrale inhuurdesk, waar alle afdelingen hun vacatures aan voorleggen. De WUR heeft als kerntaak onderwijs en onderzoek, daarom wordt de inhuurdesk uitbesteed. Het inhuurdossier bij de WUR is naar zijn aard groot en complex. Verloopt alles via de inhuurdesk? Zijn er uitzonderingen? Hoe bevalt de nieuwe manier van werken? Zie het interview met Johan Kanis, manager Recruitment van de WUR.
  4. In de regio West-Brabant werkt een groot aantal gemeenten en gemeenschappelijke regelingen samen rondom de inhuur van personeel en de interne mobiliteit in de regio. De samenwerking vindt plaats onder de naam Flex West-Brabant. Voor de inhuur van leveranciers, waaronder ook veel zelfstandige professionals, is men overgestapt van een marktplaats op een Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) met het oog op de nieuwe Aanbestedingswet. Waarom? Wat zijn de ervaringen? Zie het interview met Frank de Haan, Inkoopadviseur Flex West-Brabant.

Belangstellenden worden van harte uitgenodigd mee te denken en vragen te stellen tijdens deze workshop.

Tekst: Hinke Wever, FlexNieuws