VAR petitie wellicht te laat voor ZZP

0
119

| Wetsvoorstel DBA |


Een groot deel van de zzp’ers ondertekent de ‘VAR-petitie’ anoniem, meldt ZZP Barometer.

Onlangs is de VAR-petitie “Vervanger van de VAR belemmert het werken als zzp’er onnodig” gestart. Wellicht te laat, gezien het feit dat de invoering wet DBA definitief is en het werken hiermee al van start is gegaan. Zzp’ers, opdrachtgevers en intermediairs zitten binnenkort in een overgangsfase en kunnen gedurende één jaar, tot 1 mei 2017 wennen aan de nieuwe situatie.

VAR-petitie te laat
Een mooi initiatief, de VAR-petitie die opkomt voor de zzp’ers in ons land, maar wellicht te laat. Alle plannen van staatssecretaris Wiebes voor het invoeren van de wet DBA (wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie) zijn goedgekeurd en met instemming van de Eerste Kamer worden deze per 1 mei 2016 een feit.

Of de papierwinkel door de petitie kleiner wordt is ook nog de vraag. Verder merkt ZZP Barometer op dat de petitie in verhouding tot het aantal ZZP’ers in ons land weinig en veel anoniem ondertekend wordt. Hoe komt dat? Lees meer

Bron: ZZP Barometer, 22 februari 2016