Vakkrachtenmelding Contractcatering binnen ABU-CAO

0
828


2 september 2012

De beloningscommissie van de CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 heeft een vakkrachtenmelding geaccepteerd van de partijen betrokken bij de CAO voor de Contractcateringbranche 2012 – 2013. De vakkrachtenmelding gaat in per 24 augustus 2012.

In de ABU CAO wordt in artikel 20 gesproken over ‘vakkrachten’. De CAO van de opdrachtgever bevat dan bepalingen die gelden voor de beloning van uitzendkrachten die voldoen aan bepaalde opleidings- en /of ervaringseisen. Uitzendbureaus moeten deze beloning dan vanaf dag 1 volgen en mogen de eerste 26 weken dus niet de beloningsregeling uit de ABU CAO toepassen.

Wanneer is iemand een vakkracht?
In de CAO voor de Contractcateringbranche worden als vakkracht aangemerkt:

    Degene die een functie uitoefent die kan worden ingedeeld in een van de functies van het Handboek Referentiefuncties Contractcatering dat deel uitmaakt van de CAO, uitgezonderd functies in loongroep I en die in het bezit is van een OCC-certificaat voor de functie contractcateringassistent of OCC-diploma voor de functie van contractcateringmedewerker of OCC-diploma voor de functie van contractcateringbeheerder (art. 9 lid 2 CAO Contractcateringbranche).

Inlenersbeloning
Voor vakkrachten die worden uitgezonden naar ondernemingen die vallen onder de CAO voor de Contractcateringbranche geldt per 24 augustus 2012 de inlenersbeloning zonder wachttermijn vanaf de eerste dag van de verblijfsduur bij de inlener. Het gaat daarbij om de volgende beloningselementen uit de CAO voor de Contractcateringbranche: het van toepassing zijnde schaalsalaris en de toeslagenmatrix voor overwerk en onregelmatige uren (waaronder feestdagentoeslag) alsmede arbeidsduurverkorting, de initiële loonsverhoging, de kostenvergoedingen d.w.z. de kledingtoeslag en de reiskosten (een en ander voorzover de uitzendonderneming deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen) en periodieken (art. 28 lid 2 CAO Contractcateringbranche).

> SNCU Vakkrachtenmelding Contractcatering

Bron: SNCU, 30 augustus 2010