CAO Uitzendkrachten ABU opgezegd door vakbonden

0
1698

18 februari 2012

De vakbonden hebben de CAO Uitzendkrachten ABU formeel opgezegd.

De CAO Uitzendkrachten ABU bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over de rechtspositie en heeft een looptijd van vijf jaar (2009-2014). Het tweede deel gaat over de beloning en geldt voor twee jaar (2009-2011) en is vorig jaar verlengd tot 1 april 2012.

Het tweede deel over de beloning is nu opgezegd.

Artikel 3 (Looptijd) ABU CAO
De CAO is, aanvangende op 29 maart 2009, aangegaan:
a. met betrekking tot de artikelen 5 tot en met 9, 12 tot en met 17, 30, 31, 42, 43, 51, 52, 55: voor een tijdvak van vijf jaar, tot 29 maart 2014;
b. met betrekking tot alle overige artikelen, alsmede de bijlagen en de protocollen: voor een tijdvak van twee jaar, te weten van 29 maart 2009 tot en met 27 maart 2011. De looptijd van deze artikelen is door CAO-partijen op 15 februari 2011 verlengd tot 1 april 2012.

Wat willen de vakbonden bereiken?
De reden dat de vakbonden de CAO Uitzendkrachten ABU hebben opgezegd is dat ze vinden dat uitzendkrachten altijd de inlenersbeloning moeten ontvangen. Dit is nu niet het geval.

ABU-leden volgen in principe de lonen van de ABU-CAO voor Uitzendkrachten gedurende de eerste 26 gewerkte weken bij één inlener. Na deze periode wordt het loonverhoudingsvoorschrift (Waadi) gevolgd. De betreffende inleners-CAO kan bepalen dat sommige werknemers als vakkracht zijn aan te merken. Voor vakkrachten geldt het loonverhoudingsvoorschrift direct.

NBBU en inlenersbeloning
De NBBU-CAO voor Uitzendkrachten neemt voor wat betreft de lonen en onkostenvergoeding het loonverhoudingsvoorschrift van de Waadi als uitgangspunt aan, te weten:

Degene die arbeidskrachten ter beschikking stelt is aan deze arbeidskrachten loon en overige vergoedingen verschuldigd overeenkomstig het loon en overige vergoedingen die worden toegekend aan werknemers, werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de onderneming bij welke de terbeschikkingstelling plaatsvindt.

Bron: FlexService, 18 februari 2012