Vakbonden: flexibilisering is doorgeschoten

0
1165

11 januari 2011

FNV en CNV richtten de pijlen van hun nieuwjaarstoespraak op het flexwerk.
Ze willen het groeiend leger werknemers met een flexibel contract meer zekerheid bieden. Werkgevers zouden sjoemelen met flexibele contracten.

FNVVerkapt omzeilen ontslagregels
De FNV is geschrokken van de resultaten van eigen onderzoek, waaruit blijkt dat de helft van werkend Nederland wel eens heeft meegemaakt dat vaste mensen werden ontslagen en later als flexwerker terugkeerden in hetzelfde bedrijf. Vijf procent heeft dit zelf meegemaakt. Van de ontslagen vaste werknemers die als flexwerker terugkwamen, was dit in zes van de tien gevallen niet voor het opvangen van ziekte en pieken. Ook ging 70 procent van hen hetzelfde werk doen als daarvoor.

In haar nieuwjaarsspeech maakte voorzitter Agnes Jongerius bekend dat de FNV deze maand gaat overleggen met het ministerie van Sociale Zaken over dit verkapte omzeilen van ontslagregels. Bovendien opent de FNV vandaag een meldpunt. De bond staat positief tegenover flexwerken maar wil de uitwassen bestrijden: mensen met een vaste baan die worden weggewerkt en als flexkracht terugkomen.

CNVVerworven waarden
Volgens CNV-voorzitter Jaap Smit slaat de flexibilisering op een onwenselijke manier door, waardoor een tweedeling ontstaat tussen vast en flexibel werk. De bond kiest een andere koers dan de FNV en vindt dat hervormingen op de arbeidsmarkt niet kunnen uitblijven om het probleem van flexibilisering op te vangen. De vakbeweging moet meedenken over een veranderende arbeidsmarkt. Het gaat niet om verworven rechten maar om verworven waarden. Hij noemde ‘de bedrieglijke rust die door dit regeerakkoord lijkt te ontstaan rond belangrijke hervormingen’. CNV werkt aan een pilot waarbij WW-rechten worden omgezet in een recht op werk.

Gerelateerd nieuws
> Wientjes wil UWV-taken voor uitzendbureaus
> Kenniscentrum flexmarkt-UWV: Servicepunt Flex

Bron: FNV, 10 januari 2011 en CNV, 10 januari 2011