UWV ziet groeiende vraag ICT-personeel

0
407

De vraag naar ICT-personeel neemt dit jaar stevig toe, blijkt uit een onderzoek van UWV naar de werkgelegenheid in de ICT-sector.

UWV verwacht mogelijke tekorten wanneer geen aanvullende maatregelen worden genomen. Het aantal vacatures in de sector loopt naar verwachting op naar 34 duizend in 2014, een stijging van twintig procent ten opzichte van vorig jaar.

De meeste baankansen ontstaan op hoger niveau en dan met name in de arbeidsmarktregio’s Groot-Amsterdam en Midden-Utrecht, Haaglanden en Zuidoost Brabant. Het gaat om functies zoals systeemanalist en informaticaspecialist. Daarnaast ontstaan nieuwe functies en beroepen door technologische ontwikkelingen, zoals 3D printing en Big Data.

Groet zet door
Het aantal nieuw ontstane vacatures stijgt van 28 duizend in 2013 naar 34 duizend in 2014. In de jaren daarna neemt het aantal vacatures naar verwachting verder toe tot 37 duizend per jaar.

Sectorplan ICT
Een van de uitdagingen waar de sector voor staat om door te kunnen groeien is het aantrekken van voldoende gekwalificeerd personeel. Het sectorplan voor de ICT, dat dit voorjaar is goedgekeurd door minister Asscher en waar 9,4 miljoen euro mee gemoeid is, voorziet in de opleiding en training van 2.500 IT-professionals. UWV-onderzoeker Kees van Uitert: ‘De knelpunten op de arbeidsmarkt vormen een urgent probleem voor de ICT-sector. Deze sector ontwikkelt en verandert razendsnel. Het is daarom van belang om te blijven investeren in instroom en opleiding van werknemer.’

Nieuwe werkgelegenheid
Veel niet-ICT-functies vergen steeds vaker dat de werknemer voldoende kennis heeft van ICT en ICT-ontwikkelingen. Volgens het UWV-rapport ligt hier een groeimarkt waar de ICT-sector in de sfeer van dienstverlening adequaat op kan inspelen.

Over de UWV Sectoranalyses
UWV maakt samen met werkgevers- en werknemersorganisaties, VNG en arbeidsmarktdeskundigen analyses van ruim twintig sectoren. De sectorbeschrijvingen bieden een actueel beeld van de tekorten en overschotten op de arbeidsmarkt.

Bron: UWV, 5 september 2014