Welke vacatures en beroepen zijn kansrijk?

0
245

Welke vacatures en beroepen zijn kansrijk?

UWV heeft er een artikel aan gewijd in Werkblad.

Daarin zijn hyperlinks opgenomen naar online vacatures in diverse kansrijke sectoren voor:
Lagere beroepsniveaus
Middelbare beroepsniveaus
Hogere beroepsniveaus.

Kansberoepen
Zie ook de UWV Kansberoepenlijst en de Scholingsvouchers voor kansberoepen.

Bron: UWV, december 2016