UWV publiceert geanonimiseerde vacatures en cv’s

0
138

UWV wil de toenemende mismatch tussen vraag en aanbod verkleinen door CV- en vacaturedata transparant te maken.

Samen met brancheorganisatie NBBU biedt UWV open data aan op het Dataportaal van de Nederlandse Overheid.

Vraag en aanbod
Tof Thissen, directeur UWV Werkbedrijf: “Wij willen alle partijen die bezig zijn met het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, met deze dataset faciliteren. Hierdoor stimuleren we nieuwe creatieve arbeidsmarktinzichten, waardoor werkzoekenden en werkgevers elkaar sneller kunnen vinden.”

Open data van UWV
UWV stelt een dataset beschikbaar met geanonimiseerde vacatures en cv’s vanuit werk.nl over de afgelopen 1,5 jaar. Per beroep en geografisch gebied is het mogelijk om informatie te selecteren.

Mogelijkheden
Op basis van vacatures en cv’s kunnen verschillende partijen geschikte kandidaten vinden buiten de standaard zoekmethoden. Kim Heijnen, gegevensmanager bij UWV: “Bijvoorbeeld het bekijken van carrièrepaden die mensen hebben doorlopen voordat ze een bepaald beroep uitoefenen. Opleidingsinstituten zien welke combinatie van scholing en beroepen in de praktijk veel voorkomt. Werkgevers krijgen inzicht waar zij zich het beste kunnen vestigen en voor gemeenten is het een kans om te zien welke opleidingen zij kunnen stimuleren.”

Functienamen
UWV en branchevereniging NBBU hebben de afgelopen maanden in een pilot onderzocht hoe de data gebruikt kan worden door het bedrijfsleven. Recruiters kunnen vanaf nu bekijken waar personeel zich geografisch bevindt en het is mogelijk om zoekopdrachten voor beroepsnamen te verbeteren. Zo kun je zien welke functienamen mensen voor hetzelfde beroep gebruiken.

Privacy
Brigitte van der Burg, voorzitter van de NBBU, geeft aan dat leden met deze open data veel beter en gerichter kandidaten kunnen vinden. “Hierdoor is het voor uitzendbureaus sneller mogelijk om mensen te matchen naar werk. Het belangrijkste is dat we een berg interessante informatie uit de gegevens kunnen halen, maar dat de privacy gewaarborgd blijft.”

De data is volledig geanonimiseerd en is niet herleidbaar naar personen. De data is geclusterd per beroep en per viercijferig postcodegebied, en is beschikbaar via het Dataportaal van de Nederlandse overheid.

Bron: UWV, 1 november 2018