UWV onderzoekt WGA-dienstverlening

0
117

Het ministerie van SZW en UWV willen de dienstverlening voor werkzoekenden met een arbeidsongeschiktheidsuitkering verbeteren. Daarom start vanaf 1 oktober een onderzoek onder deze werkzoekenden.

Naar verwachting zijn de resultaten in 2024 bekend.

Ondersteuning werkzoekenden
UWV ondersteunt werkzoekenden met een WGA-uitkering bij re-integratie zodat zij weer (meer) aan het werk kunnen gaan tijdens of na een periode van arbeidsongeschiktheid. Om te weten welke dienstverlening werkt voor wie en op welk moment in de re-integratie, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan UWV gevraagd om dit wetenschappelijk te onderzoeken.

Drie groepen
Circa 1 tot 1,5 jaar worden werkzoekenden die voor het eerst een WGA-uitkering ontvangen, opgenomen in het onderzoek. Ze worden vervolgens drie jaar gevolgd. Om verschillende niveaus van dienstverlening met elkaar te kunnen vergelijken, worden deelnemers via willekeurige selectie in 3 groepen verdeeld: een controlegroep, een experimentgroep en een reguliere groep met overige WGA-gerechtigden. UWV benadert de controlegroep tijdens de onderzoeksperiode niet voor persoonlijke ondersteuning bij hun re-integratie. Zij worden hierover geïnformeerd met een brief. De experimentgroep krijgt daarentegen meer persoonlijke ondersteuning.

Vier jaar
Het onderzoek duurt naar verwachting 4 tot 4,5 jaar. Deelnemers ontvangen tijdens het onderzoek een aantal keer een vragenlijst. Na afloop van het onderzoek neemt UWV contact op met de deelnemers. WGA-gerechtigden uit de controlegroep die nog een uitkering hebben biedt UWV op dat moment alsnog ondersteuning aan in hun zoektocht naar passend werk. Werkzoekenden uit de controlegroep die hier eerder behoefte aan hebben, kunnen dit aangeven bij UWV.

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op www.rijksoverheid.nl/onderzoek-wga.

Bron: UWV, 1 oktober 2019