UWV: meer werkzoekende jongeren eind augustus 2012

0
180

UWV telde eind augustus ruim 6.000 werkzoekende jongeren meer dan een jaar geleden. Ruim 55.000 jongeren tot 27 jaar staan geregistreerd als werkzoekend.

Regionaal zijn er aanzienlijke verschillen. In vier van de 30 arbeidsmarktregio’s daalde het aantal geregistreerde werkzoekende jongeren. De grootste dalers zijn Zuid-Gelderland en Groot Amsterdam. In de overige regio’s nam het aantal juist toe. Grootste stijgers zijn Groningen, Midden-Holland en Noordoost-Brabant.

Extra plaatsen
De sectorale knelpunten zijn er nog, blijkt uit deze meting. Mbo-instellingen, bedrijven en kenniscentra starten in diverse regio’s met initiatieven om jongeren voldoende stageplaatsen en leerbanen te bieden en hen voor te bereiden op een goede beroepsuitoefening. In Noord-Nederland zorgen scholen, zorginstellingen en kenniscentrum Calibris voor 40 extra stageplaatsen voor doktersassistent. In regio Zuid en rond Harderwijk delen twee jongeren één praktijkplaats.
In de regio Twente loopt een project waarmee 50 schoolverlaters die even geen werk hebben, behouden blijven voor de techniek. De kenniscentra Kenteq en Innovam begeleiden dit.

Daling
In de eerste acht maanden van dit jaar zijn in totaal 205.000 mbo-studenten gestart met een leerbaan of stage. Dit is een daling van 15.000 ten opzichte van vorig jaar.

Bron: UWV.nl, 22 oktober 2012, zie ook Werk.nl, 22 oktober 2012

Aanpak jeugdwerkloosheid
VNO-NCW hebben recent aangegeven geen grootschalige aanpak te willen van de jeugdwerkloosheid. Een gerichte aanpak zou meer effect hebben. > Lees meer
FNV en CNV willen jeugdwerkloosheid bestrijden met een tienpuntenplan. > Lees meer