UWV lijst met kansrijke beroepen

0
3515

Welke beroepen bieden veel kans op werk? UWV geeft een overzicht van kansrijke beroepen in een krappe arbeidsmarkt.

Het overzicht is gemaakt op basis van cijfermateriaal over vacatures en werkzoekenden, een analyse van openbare vaak sectorale rapporten en beschikbare prognoses van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).

> Bekijk de lijst met kansrijke beroepen nu en in de komende paar jaar

Opgesteld in samenwerking met kenniscentra en intermediairs
Op basis van beschikbare data is een eerste groslijst gemaakt, die vervolgens is voorgelegd aan arbeidsmarktprofessionals van kenniscentra, branches en bonden, werkgeversservicepunten en private intermediairs. Deze experts hebben vaak actief meegedacht, materiaal aangeleverd en onderbouwde suggesties gedaan over beroepen die in hun visie krapte vertonen. De uiteindelijke lijst is dus tot stand gekomen in nauwe afstemming met sectoren en intermediairs, waarbij de input vanuit de diverse bronnen zorgvuldig is afgewogen.

Bron: UWV, mei 2014