UWV: kansen van technologie voor arbeidsparticipatie

0
124

Het UWV Kennisverslag 2018-2 onderzoekt de kansen die technologie biedt voor het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking.

De discussie over technologische ontwikkelingen gaat vooral over het verlies van arbeidsplaatsen, terwijl veel technologische ontwikkelingen de kansen op een baan juist vergroten.

Arbeidsbeperking
Bovendien komen de kansen die technologie biedt aan mensen met een beperking slechts zijdelings aan bod. Daarom heeft UWV laten onderzoeken of technologische toepassingen kansen kunnen bieden voor de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking.

De belangrijkste conclusies:

  • Technologische voorzieningen bieden mogelijkheden voor de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking.
  • De eindgebruiker in de arbeidscontext is vaak niet of nauwelijks in beeld bij de technologieontwikkelaars.
  • Nieuwe technologische voorzieningen als een sociale robotassistent, spraakgestuurde apparatuur en gepersonaliseerde producten hebben potentie om het bereik van doelgroepen te vergroten tegen vergelijkbare of hogere kosten dan bij gebruik van bestaande voorzieningen.
  • Samen met mensen met een verstandelijke beperking en hun begeleiders zijn vier scenario’s ontwikkeld. De scenario’s laten zien hoe de toepassing van serious gaming, augmented reality, een activiteitentracker en omgevingssensoren deze werknemers bij hun werk kan ondersteunen.
  • Met deze technologische voorzieningen kunnen de mogelijkheden om inclusief te werken vergroot worden. Daarvoor is het nodig dat ontwikkelaars de behoeften van de gebruikers kennen (werknemers, hun begeleiders én werkgevers) en dat beleidsmakers de barrières voor inzet van technologie erkennen en waar mogelijk slechten.

Bron: UWV Kennisverslag 2018-2, januari 2018