UWV gunt aanbesteding ICT-inhuur aan HeadFirst

0
272

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heeft bij de Europese aanbesteding voor de inhuur van ICT-functies HeadFirst, onderdeel van de HeadFirst Source Group, geselecteerd als één van haar preferente dienstverleners.

De kennisbemiddelaar wist zich in deze aanbesteding, waarop tientallen partijen hebben ingeschreven, als eerste te kwalificeren.

UWV zorgt voor de landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen en biedt arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Dat doet de organisatie als zelfstandig bestuursorgaan in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. UWV gaat binnen de gesloten raamovereenkomsten, voor maximaal de komende vier jaar, een breed scala aan professionals inhuren op het gebied van informatievoorziening (ICT). Hiermee blijft ook het inhuren van zelfstandig professionals met inachtneming van de Wet DBA mogelijk. Naast HeadFirst zijn ook Atos, Between, BrainCap, Brunel, Capgemini, CGI, FastFlex, IT-Staffing en Ordina geselecteerd. De raamovereenkomsten worden van kracht met ingang van 1 april 2017.

Gert-Jan Schellingerhout, CEO van HeadFirst Source Group: “We zijn trots dat een mooie organisatie als UWV, met zijn belangrijke maatschappelijke taken, onze dienstverlening op waarde schat.”

Beoordeling
Bij de aanbestedingsprocedure werd HeadFirst met de maximale score beoordeeld op 1) zijn maatregelen om beschikbaarheid van ICT-professionals te garanderen, 2) de wijze waarop het bedrijf zich op de hoogte houdt van ontwikkelingen in de markt en binnen UWV, 3) de wijze van kennismanagement van ingezette professionals en de kennisoverdracht naar UWV-medewerkers en 4) het feit dat HeadFirst geen concurrentie- en relatiebeding hanteert richting zelfstandig professionals en leveranciers.

Als onderdeel van de aanbestedingsprocedure werd alle dienstverleners gevraagd passende cv’s van beschikbare professionals aan te bieden op tien functieprofielen (casussen). Ook hier werd HeadFirst zeer goed beoordeeld. Schellingerhout: “Dat we ons gekwalificeerd hebben, is mede te danken aan de succesvolle samenwerking met leveranciers en zelfstandig professionals die hun medewerking verleend hebben door hun cv(‘s) ter beschikking te stellen voor de proef-aanvragen. We richten graag een speciaal dankwoord aan hen.”

Bron: HeadFirst, 21 maart 2017