UWV: Er komen structureel steeds meer werklozen bij

0
394

Logo

7 juni 2012

De werkgelegenheid zal dit en komend jaar krimpen met 44.000 banen, voorspelt het UWV in haar jaarlijkse arbeidsmarktprognose.

Pas vanaf 2014 zal er weer wat groei te verwachten zijn in het aantal banen. Maar een volledig herstel zit er voorlopig niet in.

Dit blijkt uit de Arbeidsmarktprognose 2012-2013.
> Samenvatting Arbeidsmarktprognose 2012-2013
> UWV Arbeidsmarktprognose 2012-2013

Twee belangrijke conclusies:
• Ondanks de krimp van de economie groeit de beroepsbevolking met 43.000 in 2012 en 31.000 in 2013. De oorzaak is de toename van de arbeidsparticipatie van jongeren,vrouwen en ouderen.
• De afname van de vraag en toename van het aanbod van arbeid leiden tot een flinke stijging van het aantal werkzoekenden. In 2012 komen er 62.000 werkzoekenden bij en in 2013 28.000 werkzoekenden. Eind 2013 staan er dan 563.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV.

Bron: UWV, juni 2012