UWV: daling WW-uitkeringen houdt aan

0
93

In mei verstrekte UWV 300.900 lopende WW-uitkeringen. Dat is een daling van ruim 13.000 ten opzichte van april 2018 (-4,2%), en bijna 85.000 (-22,0%) in vergelijking met mei 2017.

De daling op jaarbasis is het sterkst bij technische beroepen en transport- en logistieke beroepen (-30%).

Zie UWV Nieuwsflits Arbeidsmarkt mei 2018.

Omdat een persoon meerdere WW-uitkeringen naast elkaar kan ontvangen, komt 300.900 uitkeringen neer op 289.600 personen. Een derde daarvan zat langer dan een jaar in de WW.

UWV Nieuwsflits Arbeidsmarkt mei 2018: WW-uitkeringen

Instroom daalt
In de eerste vijf maanden van 2018 verstrekte UWV 149.200 nieuwe WW-uitkeringen. Dat is een afname van 14,7% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In alle beroepsklassen is de instroom afgenomen ten opzichte van de eerste vijf maanden van vorig jaar. De daling was het scherpst voor technische beroepen (-21,2%).

Uitstroom groter dan instroom
In totaal zijn er in januari tot en met mei 2018 ruim 178.000 WW-uitkeringen beëindigd, een daling van 11,4% ten opzichte van dezelfde periode in 2017. Daarmee is de uitstroom nog steeds (veel) hoger dan de instroom, al neemt het volume van de uitstroom ten opzichte van vorig jaar dus wel af. Een verklaring hiervoor ligt deels besloten in het lagere standcijfer.

Bron: UWV, 21 juni 2018