UWV: minder administratieve beroepen door automatisering

0
145

Het aantal secretariĆ«le banen is tussen 2013 en 2016 met 11.000 gedaald, Ā een daling van 19%.

Ook bij andere administratieve functies op lager en middelbaar niveau nam het aantal banen af. Bij boekhoudkundige werknemers was dat 8% en bij telefonisten en receptionisten 7%. Het totaal aantal administratieve krachten op dit niveau daalde tussen 2013 en 2016 met bijna 39.000 (-5%).

Dat blijkt uit een arbeidsmarktonderzoek van uitkeringsinstantie UWV voor administratieve beroepen dat donderdag is gepubliceerd.

UWV factsheet arbeidsmarkt administratieve beroepen, 20 april 2017, fragment

In de economisch-administratieve beroepsgroep zijn de afgelopen jaren veel banen verdwenen. Dit geldt vooral voor de lagere tot middelbare beroepen zoals administratief medewerkers, secretariaatsmedewerkers en receptionisten. Naar hoger en wetenschappelijk personeel is juist meer vraag.

Nederland telt anderhalf miljoen personen met een economisch-administratief beroep. Ruim de helft bestaat uit lagere tot middelbare beroepen. Tussen 2013 en 2016 daalde het aantal arbeidskrachten met een lager/middelbaar administratief beroep met 5%. Dit komt vooral door automatisering en digitalisering. Laagopgeleiden zijn dan ook oververtegenwoordigd in de WW vanuit deze beroepsgroep.

De vraag naar personeel met een functie op hoger/wetenschappelijk niveau neemt toe. Controle van gegevens, analytische vaardigheden en advies aan klanten zijn zaken die nog niet volledig geautomatiseerd kunnen worden. Economisch-administratieve beroepen met goede kansen op een baan zijn dus vooral functies op hoger/wetenschappelijk niveau. Dit zijn onder andere hypotheekadviseurs, assistent-accountant en ā€“controller en registeraccountant.

Bron: UWV, 20 april 2017