UWV Barometer 50-plus – meer kans op werk buiten Randstad

0
233

50-plussers maken meer kans op werk buiten Randstad, blijkt uit de tweemaandelijkse barometer 50-plus van UWV.

Oudere werkzoekenden hebben buiten de Randstad een grotere kans om werk te vinden vanuit de WW dan in het westen van het land. Dat komt omdat sectoren waar veel vacatures zijn, zoals de bouw, er sterker zijn vertegenwoordigd. Ook is er minder concurrentie van jongere werkzoekenden.

UWV Barometer 50-plus, februari 2016

In deze barometer is gekeken naar de kans op werk binnen kansrijke beroepen en overige beroepen. Daarbij zijn duidelijke regionale verschillen te zien in de kans dat een 50-plusser met een kansrijk beroep werk vindt vanuit de WW. Zo is de kans dat een 50-plus WW’er met een kansrijk beroep in Zuid-Holland weer aan het werk komt 60 procent en in Friesland 72 procent.

Kansrijke beroepen voor 50-plussers zijn veelal technisch van aard, bijvoorbeeld metselaar, timmerman of monteur. Maar ook een ervaren (wijk)verpleegkundige, chemisch analist of docent Duits heeft goede kans om weer een baan te vinden vanuit de WW. Minst kansrijke beroepen voor 50-plussers zijn bijvoorbeeld beroepen in de kunst, journalistiek of openbaar bestuur.

Leeftijd telt te zwaar
Hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen is van mening dat leeftijd te zwaar telt op de arbeidsmarkt. Hij schrijft dit in een column in deze barometer. Wilthagen ziet twee mogelijke verklaringen voor de ongunstige arbeidsmarktpositie van 50- tot 65-jarigen. Werkgevers hebben vooroordelen en zien op tegen risico’s, procedures en kosten die verbonden zijn aan het werken met ouderen, meer dan hun buitenlandse collega’s. Volgens Wilthagen prijzen instituties, kabinet en cao-onderhandelaars ouderen hierdoor goedbedoeld uit de markt.

Het aantal WW-uitkeringen aan 50-plussers is op dit moment 214.700, dat is 46 procent van het totale aantal WW-uitkeringen (stand eind januari 2016). Verder blijkt uit de barometer dat de uitstroom uit de WW in 2015 licht hoger was dan de instroom. Vorig jaar vonden bijna 65.000 50-plussers vanuit de WW weer werk, ruim 4 procent meer dan in 2014.

Bron: UWV, 25 februari 2016