USG People wil zzp’ers om hun expertise

0
656

Zelfstandigen zonder personeel, de zogeheten zzp’ers, staan dezer dagen in de headlines met als onderwerp mogelijke aanpassingen in belastingvoordelen die zij al dan niet terecht genieten.

Zij vormen een groep werknemers die op eigen risico een zeer bepalende rol vervullen in de flexschil van het Nederlands arbeidsechelon. Voorheen waren ze vaak in dienst bij werkgevers van verschillend pluimage, maar zijn vaak door kostenbesparingen wegbezuinigd en nadien vervolgens weer ingehuurd door hun oude werkgever, niet zelden tegen een hoger tarief met als voordeel voor de werkgever dat die snel van zijn zzp’er af kan, als de markt daar om vraagt.

Er zijn er veel van, naar schatting 750.000 in Nederland, waarvan een groot deel al wat ouder is. Lang niet allemaal hebben ze het breed en niet zelden bouwen ze maar even geen pensioen op. Premies trekken immers een grote wissel en lopen door als werk wegvalt. Als de belastingvoordelen dan ook nog in hun nadeel worden aangepast, worden de inkomsten gedempt.

“Op het gebied van wetgeving zijn wij natuurlijk verder geen partij, maar wat we hier al enige tijd doen is die zzp’er opzoeken en laten weten dat deze meer dan welkom is; niet omdat hij of zij zzp’er is, maar vanwege de expertise. Het zijn heel vaak mensen met jarenlange ervaring, een enorm netwerk en veel kennis. Die moeten nu ineens gaan ondernemen, acquireren en zichzelf verkopen. Ons is gebleken dat ze dat acquisitie-element vaak niet leuk vinden. Bovendien lopen ze risico’s die ze niet gewoon zijn te lopen. Even geen werk bijvoorbeeld. Wij vervullen in de zzp-dynamiek de rol van impresario”, zegt Hubert Vanhoe, als chief operating officer (COO) lid van de Raad van Bestuur (RvB) van USG People nv. In die functie is hij onder andere verantwoordelijk voor het merk USG Professionals.

Met de inval van de crisis bleek de economie van Nederland een flinke verschuiving te hebben ondergaan naar de tertiaire sector, dienstverlening. Veel van de afgelopen jaren weggesaneerde werknemers zaten in het hogere segment en beschikten over een netwerk dat hen in staat stelde voor zichzelf te beginnen. “Er kwam een enorme hoeveelheid kennis en ervaring in de markt die in de goede jaren ‘opgesloten’ zaten in een vast dienstverband. Die heten dan nu zzp’ers, maar USG People gaat het om de competenties die ze hebben. Wij zeggen: wij bemiddelen, jullie werken. En dat werkt heel goed; ook omdat acquireren toch een activiteit is die niet iedereen ligt. Ons dus wel”, aldus Vanhoe.

Al voordat de financiële crisis zich aandiende, herkende USG People de toegevoegde waarde van zzp’ers. Eind 2009 had chief executive officer Rob Zandbergen het er al over zzp’ers aan zich te willen binden. Dat ‘binden’ is nu overgegaan in ‘vinden’. “En ‘boeien’ in ‘volgen’”, vult Vanhoe aan. “In die dynamiek hoeven we helemaal niet te werven: zzp’ers weten ons te vinden en in de praktijk staat helemaal niemand er bij stil dat het om zzp’ers gaat. Het verschil zit ‘m in het gegeven dat ze bij ons niet op pay-roll staan en dat we vanwege gebrek aan dat risico een lagere marge kunnen bedingen. De praktijk is dat de aard van professional-werk is veranderd: in toenemende mate verloopt dat via projecten en daar passen zzp’ers heel goed in”, aldus de COO.

De betrokkenheid van USG People bij zzp’ers brengt de behoefte aan cijfers met zich mee: hoeveel zzp’ers heeft USG People aan het werk, wat zijn de marges, wat is de trend in beide? Maar daar geeft Vanhoe om concurrentiegerelateerde motieven geen antwoord op. Wel wil hij kwijt dat de trend van zzp’ers bij USG People oploopt en dat de verhouding tussen het aantal zzp’ers en gedetacheerden schommelt, zonder een ratio te melden. En het is een winstgevende activiteit.

Zzp’ers kunnen gedurende hun werkzame leven bij USG People ook switchen naar de status van gedetacheerde als dat zo uitkomt. Het verschil zit ‘m in risico, waarbij een gedetacheerde door USG People wordt doorbetaald als er even geen werk is. Soms staat een zzp’er op de payroll bij een opdrachtgever. In een aantal gevallen wil een opdrachtgever een zzp’er zo graag hebben dat deze definitief in dienst komt.

“Wij besteden erg veel aandacht aan opleidingen rond projecten. Die zijn in onze optiek zeer belangrijk. In Nederland gaven we die al. Anderhalf jaar geleden zijn we daar ook in België mee begonnen en dat werkt heel goed. Het stimuleert de autonomie van de mensen en het houdt de expertise – waar het allemaal om gaat – of op peil, of vult het aan”, aldus Vanhoe.

USG People past de rol van getalenteerde en ervaren zzp-professionals in het duurzame model in. Dat heet bij USG Professionals ‘project outsourcing’. Daarin werkt USG People op een langetermijnbasis voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld in juridische trajecten, niet bepaald ‘uurtje factuurtje’. Daarmee verschaft USG People zich de mogelijkheid om zzp’ers maximaal in te zetten. “Onder andere in dit model zit bij ons de groei, niet alleen bij bijvoorbeeld werving & selectie. De klant staat er helemaal niet bij stil dat er een professional werkt op een flexibele basis, laat staan dat hij iets merkt van de zzp-karakteristiek. De zzp’er heeft dat gevoel ook helemaal niet, ook al omdat er bijna altijd werk is. Hij gaat idealiter van het ene project naadloos door naar het volgende project en de garantie op nieuwe projecten neemt alleen maar toe”, aldus Vanhoe.

Het is de laatste tijd dus sterk aan verandering onderhevig: de aard van het werk waar gedetacheerden mee te maken krijgen. Veel van de zzp’ers die USG People aan het werk heeft, vinden werk in de technische sector, waar projecten aan de orde van de dag zijn. Yacht, detacheringsonderdeel van Randstad Holding nv, liet een aantal jaren geleden al weten dat de projectmatige werkwijze sterk in opkomst was. “Dat is inderdaad alleen maar toegenomen”, bevestigt Vanhoe. Een dienstverband neemt in algemene zin in lengte af en flexwerkers waar dan ook merken dat het sterkst, dus ook zzp’ers. Ons werk is om die zelfstandige professional naadloos over te laten gaan naar het volgende project.”

Vanhoe verwacht een aantal zaken als het om zzp’ers gaat. “Ten eerste zijn zzp’ers blijvertjes, ook in het licht van onze kenniseconomie. Daarbij zal hun autonomie toenemen.”

Bron: USG People, 2 september 2013