USG People omzet Q1 2013: -/- 9 %

0
484

De omzet van USG People bedroeg € 640,7 miljoen (1e kwartaal 2012: € 705,1 miljoen). Het nettoverlies was €16,8 miljoen, tegen een winst van €6,5 mln in dezelfde periode in 2012.

De omzetdaling neemt geleidelijk af; het aantal aanvragen neemt toe. Aanpassing van operationele concepten leidt tot additionele kostenbesparing van ten minste € 25 miljoen op jaarbasis; financiële positie sterk verbeterd.

Kernpunten eerste kwartaal 2013
• Omzet bedroeg € 640,7 miljoen (1e kwartaal 2012: € 705,1 miljoen) en kwam per werkdag 6% lager uit dan vorig jaar
• Onderliggende operationele kosten zijn verlaagd met 9% ten opzichte van vorig jaar
• Onderliggende EBITA bedroeg € 9,4 miljoen, beïnvloed door 2,0 werkdagen minder (1e kwartaal 2012: € 19,1 miljoen); EBITA-marge: 1,5% (1e kwartaal 2012: 2,7%)
• Onderliggende nettoresultaat bedroeg € 0,6 miljoen (1e kwartaal 2012: € 5,7 miljoen)
• De balans werd aanzienlijk verstevigd, dankzij de opbrengst van de verkoop van USG Energy
• Aanpassing van de operationele concepten leidt tot een additionele verlaging van het jaarlijkse kostenniveau van minstens € 25 miljoen

“In het eerste kwartaal hebben wij een aantal essentiële stappen gezet in de uitvoering van onze strategie”, zei Rob Zandbergen, CEO van USG People, “Door de desinvesteringen die wij in het eerste kwartaal hebben gedaan is het fundament voor onze toekomst verder verbeterd. Niet alleen is de financiële positie verbeterd maar kunnen wij onze tijd, middelen en plannen nu volledig richten op de realisatie van onze strategische doelstellingen. Na de desinvesteringen zijn onze activiteiten gericht op markten waar wij voldoende positie, onderscheidend vermogen en schaal kunnen realiseren om door de cyclus heen een goed rendement te maken en waarde te creëren. Wij danken onze collega’s in Spanje, Italië, Oostenrijk, Zwitserland, Polen en Luxemburg, waarvan wij door de desinvesteringen afscheid moeten nemen, voor hun niet aflatende inzet voor USG People en de aangename samenwerking.

De uitdagende marktomstandigheden in Europa hebben zich ook in het eerste kwartaal voortgezet. Wij volharden in de commerciële focus en een continue verbetering van de kostenstructuur. Omdat de verwachting is dat de markten in de tweede helft van het jaar geleidelijk zullen verbeteren, blijven wij investeren in onze mensen en merken om onze klanten steeds beter van dienst te zijn.”

Bron: USG, 26 april 2013