USG People in ongelijk gesteld door Franse rechter

0
181

USG People heeft in 2011 naar aanleiding van een sociale zekerheidsonderzoek een aanslag aan Start People ontvangen van de sociale zekerheidsautoriteit in Frankrijk (URSSAF).

De aanslag betreft door URSSAF veronderstelde onjuist berekende afdrachten van belastingen en sociale lasten over de salarissen van uitzendkrachten. De aanslag betreft de jaren 2009 en 2010 en bedraagt € 16,9 miljoen.

Bezwaar
USG People heeft eind februari 2012 tegen de aanslag bezwaar aangetekend bij de Commission de Recours Amiable welke op 21 juni 2012 is afgewezen. USG People heeft vervolgens eind juli 2012 beroep aangetekend bij Tribunal des affaires de sécurité sociale. Deze heeft op 3 september 2014 USG People in het gelijk gesteld. URSSAF heeft hierop vervolgens hoger beroep aangetekend.

In cassatie
Nu de Franse rechter in hoger beroep URSSAF in het gelijk heeft gesteld, heeft USG People besloten de totale kosten voor de aanslag inclusief heffingsrente (ingeschat op € 3,4 miljoen) als incidentele kosten in het vierde kwartaal 2015 ten laste van het resultaat te brengen. USG People bestudeert de uitspraak en beraadt zich over de juridische mogelijkheden om in cassatie te gaan.

Bron: USG People, 14 december 2015