Unique: MKB ondanks crisisjaar positief over toekomst

0
1792


Logo Unique22 oktober 2009

Unique en TNO hebben vanmiddag de resultaten van de MKB Marktmonitor 2009 bekend gemaakt tijdens een persmeeting op het hoofdkantoor van USG People in Almere.

Met dit onderzoek versterkt Unique haar kennis van het MKB, waar het bedrijf met haar dienstverlening vanouds sterk is vertegenwoordigd.

Algemene tendens is optimisme
Naast negatieve gevolgen van de economische crisis, ondervond Ondernemend Nederland het afgelopen jaar ook positieve gevolgen van de economische neergang. Van de ondervraagde bedrijven verwacht 62 procent de komende drie jaar te gaan groeien. In het onderzoek is gefocust op drie vragen: hoe beïnvloedt de crisis uw onderneming, welke maatregelen heeft u genomen om zo goed mogelijk uit de crisis te komen en hoe verwacht u dat uw onderneming zich in de nabije toekomst ontwikkelt?

MKB Marktmonitor 2009
Het rapport brengt op een toegankelijke en inzichtelijke manier de effecten van de crisis per sector in beeld en biedt daarnaast zinvolle samenvattingen en commentaren vanuit verschillende disciplines. Ondernemers wilden graag deelnemen aan het onderzoek vanuit de behoefte om te weten hoe zij ‘het doen’ in vergelijking met sectorgenoten.

Lees het gehele onderzoeksrapport
Vraag de complete MKB Marktmonitor 2009. Via Unique.nl >

Flinke groei van flexibele schil verwacht
De resultaten zijn gepresenteerd door Michel de Lassacquère (Unique), Klaas ten Have (TNO), Ron van Eijk (BDO), Berry Reijnen (Rabobank) en Jurriën Koops (ABU), die aan het uiteindelijke rapport hebben bijgedragen. Tijdens de presentatie kwam ook de rol van de uitzendbranche in relatie tot het MKB ter sprake. Jurriën Koops voorziet dat ondernemingen hun ‘flexibele schil’ in de komende jaren flink gaan uitbreiden. De rol van de flexbranche zal in belang toenemen. Ook blijken ondernemers steeds vaker te verwachten dat uitzendbureaus de werving & selectie van hun personeel verzorgen. Zo wordt uitzendwerk in toenemende mate het voorportaal voor een vaste baan.

Effecten crisis
Ruim driekwart van de MKB-bedrijven geeft aan dat zij negatieve én positieve effecten ervaren door de crisis. Positieve gevolgen die uit het onderzoek naar voren komen zijn de flexibele inzetbaarheid van personeel, het makkelijker werven van personeel en de toename van innovatie. De belangrijkste nadelige gevolgen zijn de afname van vraag naar producten en diensten, de toename van achterstallige betalingen, minder groeimogelijkheden van de onderneming en het uit moeten stellen van investeringen.

Unique en TNO, presentatie MKB Marktmonitor 2009

Flexibiliteit personeel
Michel de Lassacquère, algemeen directeur Unique en initiatiefnemer van het onderzoek, licht toe: “Wat betreft de flexibiliteit in personeel hebben wij het afgelopen jaar meerdere voorbeelden meegemaakt. Zo runt een relatie van ons een bedrijf in Aalsmeer dat bloemen exporteert naar de hele wereld. Doordat de flexibele schil niet behouden kon worden in verband met de kosten, is het flexpersoneel dat op vrijdag de vrachtwagens laadde ontslagen. Het kantoorpersoneel van deze organisatie heeft zich hierin zeer flexibel opgesteld en dit werk wordt nu door hen uitgevoerd; het kantoorpersoneel, inclusief de directie, zorgt er nu voor dat de vracht wordt ingeladen op vrijdag.”

Michel de Lassacquère, Unique
(foto: Fotostudio 7)

Maatregelen crisis
De maatregelen die ondernemers naar aanleiding van de crisis hebben genomen zijn divers. De vijf belangrijkste maatregelen zijn:
1. Snijden in kosten; algemene maatregel
2. Snijden in personeel; vooral afscheid nemen van tijdelijk personeel en via natuurlijk verloop
3. Samenwerken; ondernemingen steunen elkaar
4. Nieuwe markten aanboren
5. Nieuwe producten en diensten ontwikkelen

Een bijzondere uitkomst, die ook de ondernemersgeest van MKB ondernemers aangeeft, is het feit dat veertig procent van de bedrijven innoveert. Waar ondernemers last ervaren van teruglopende vraag bestaat een duidelijk verband met de innovaties in producten en diensten die zij hebben doorgevoerd. Van de veertig procent innoverende bedrijven, kampt 68 procent met een verminderde vraag.

Vertrouwen
Michel de Lassacquère: “Veel bedrijfstakken worden in deze moeilijke tijden ineens geconfronteerd met vragen die voorheen niet tot nauwelijks speelden. Hoe ga je als ondernemer goed voorbereid de toekomst in? Dat is de vraag die we samen met TNO boven tafel wilden krijgen en hiermee ondernemers ondersteunen, inspireren en adviseren. Wij willen ondernemers laten ondernemen, dat is het motto waaronder Unique opereert. Het blijkt dat er in veel bedrijven vol vertrouwen naar de toekomst wordt gekeken en zo hoort het. Dat is ondernemen, dat is het MKB.”

Het onderzoek
De MKB Marktmonitor 2009 geeft de reacties en bevindingen van 3.399 ondernemers weer. Zij gaven in de maanden juli tot en met september in een persoonlijk interview met Unique antwoord op verschillende vragen over hun bedrijfsvoering en de invloeden van de economische crisis. Hierin wordt zowel de bedrijfsmatige kant als de personele kant uitgelicht. De expertises van Unique en TNO zijn gecombineerd om dit onderzoek tot een succes te maken. TNO heeft al veel speciale programma’s ontwikkeld voor het MKB en beschikt over de kennis om onderzoeken wetenschappelijk verantwoord uit te kunnen voeren. Daarnaast heeft Unique uitgebreide kennis van het MKB en beschikt zij over een netwerk dat het hele segment omvat.

Gerelateerd nieuws
> Unique en TNO presenteren MKB Marktmonitor

Bron: Unique, 22 oktober 2009