Uitzendwerk goed geregeld, dat wil de ABU zo houden

0
142

Uitzendwerk is goed geregeld en goed voor de arbeidsmarkt. Als het aan de ABU ligt blijft dat ook zo.

In een vandaag verschenen statement roept de uitzendkoepel de deelnemers aan de coalitiebesprekingen op om de allocatiefunctie van de uitzendsector, dat wil zeggen het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van arbeid, te borgen en te versterken.

ABU-directeur Jurrien Koops: “In veel discussies over flexibel werk gaat het over uitzenden. Terwijl uitzenden slechts 8% van de flexibele schil uitmaakt. Tegelijkertijd heeft uitzenden een belangrijke functie op de Nederlandse arbeidsmarkt en biedt het in vergelijking met andere vormen van flexibel werk een goede balans tussen flexibiliteit en zekerheid.

De branche is een van de grootste werkgevers in Nederland: in 2015 waren er ruim 770.000 uitzendkrachten aan het werk. Het gaat daarbij niet om ‘kleine baantjes’: 48% van de uitzendkrachten werkt meer dan 36 uur per week en 40% is langer dan een jaar werkzaam als uitzendkracht. Het aandeel uitzendkrachten binnen de werkzame beroepsbevolking is 3%. Uit cijfers van UWV blijkt dat de uitzendbranche 30% van de mensen die vanuit de WW weer aan de slag gaan, duurzaam aan het werk helpt.

Zeven zekerheden van uitzendwerk
Uitzendkrachten kunnen bogen op zeven zekerheden. Uitzendwerk is geborgd in wet- en regelgeving en in de CAO voor Uitzendkrachten. Alle rechten, zekerheden en arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten zijn dus goed geregeld. Daarnaast krijgen uitzendkrachten vanaf de eerste dag dat zij bij een opdrachtgever aan de slag gaan, hetzelfde salaris als werknemers in een vergelijkbare functie. Uitzendkrachten bouwen voorts pensioen op en ook de loondoorbetaling bij ziekte is goed geregeld. 13% van de uitzendkrachten volgt een opleiding (tegen 15% van de mensen met een flexibel contract). In 2020 moet dit percentage liggen op 20.

Tot slot hebben uitzendkrachten de mogelijkheid om een hypotheek aan te vragen en hebben zij een grotere werkzekerheid dan bij andere vormen van flexibel werk.

Bron: ABU, 19 april 2017