Uitzendmonitor 2016 – Uitzendwerk snelle en duurzame opstap naar werk

0
410

Uitzendwerk is belangrijk als het gaat om mensen aan het werk te krijgen en te houden. Dat en meer blijkt uit cijfers van de Uitzendmonitor die de ABU maandag heeft gepubliceerd.

Download de Uitzendmonitor 2016

Het onderzoek geeft de ontwikkelingen weer in de uitzendbranche van 2007 tot 2015. Daaruit blijkt o.a. dat 61% van de uitzendkrachten na afloop van een uitzendbaan doorstroomt naar een andere baan. Van de werkhervatters die uit de WW komen, keert 30% via een uitzendbaan weer terug op de arbeidsmarkt. Dat is tien keer zoveel als het aandeel van uitzenden in de beroepsbevolking. 70% van de WW’ers die via een uitzendbaan aan het werk gaan, zijn drie jaar later nog steeds aan de slag.
Arbeidsmarktpositie na afloop van een uitzendperiode per persoon, 2015, bron ABU Uitzendmonitor
In de periode 2007 – 2015 vond bijna 75% van de WW’ers die voorafgaand aan de werkloosheid uitzendkracht waren, binnen een jaar een nieuwe baan. Bij mensen die voor hun werkloosheid een vast contract hadden, lukte dat bij 47%. Jurriën Koops, directeur ABU: “Uit de cijfers blijkt dat de uitzendbranche een vitale functie heeft voor de doorstroming op de arbeidsmarkt. Uitzendwerk biedt een snelle en duurzame opstap naar werk. Het gaat om serieuze banen mét perspectief.”

In 2015 werkten ruim 770.000 mensen als uitzendkracht. 20% van hen was ouder dan 45 jaar. Een uitzendbaan kende in 2015 gemiddeld 29,1 uren per week. Bijna de helft van de uitzendkrachten werkte meer dan 36 uur. Het beeld dat uitzendbanen vaak kleine banen zijn en van korte duur wordt hierdoor ontkracht.

Uitzendkrachten vaker geschoold
Opleiden wordt steeds vanzelfsprekender binnen de uitzendbranche: 13% van de uitzendkrachten volgde in 2015 een opleiding. Ter vergelijking: 19% van de mensen met een vast dienstverband volgt een opleiding en slechts 6% van de oproepkrachten doet dat. In 2020 wil de branche dat 20% van de uitzendkrachten een opleiding volgt.

Uitzendkrachten steeds hoger opgeleid, bron: ABU Uitzendmonitor

Uitzendbranche helpt mkb groeien
Bedrijven met meer dan honderd werknemers maakten minder gebruik van uitzendkrachten: 57% in 2007 en 49% in 2015. Kleinere bedrijven (tot vijftig medewerkers) zetten in die periode juist meer uitzendkrachten in. Dat percentage steeg van 30% naar 37%. Mogelijk komt dit doordat de werkgelegenheidsgroei van de afgelopen periode met name is gerealiseerd in het midden- en kleinbedrijf. Steeds vaker ondersteunen uitzenders mkb-bedrijven bij de organisatie van werk.

Over de Uitzendmonitor 2016
De Uitzendmonitor 2016 geeft inzicht in de samenstelling van de groep uitzendkrachten en in de ontwikkelingen van uitzendbanen. Dit is mogelijk door cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek te combineren met de cijfers van de Polisadministratie van UWV. KBA Nijmegen verrichtte het onderzoek.

Bron: ABU, 12 december 2016