Uitzenders bij snelste groeiers zakelijke dienstverlening

0
195

Het aantal snelgroeiende bedrijven is in 2017 verder gestegen tot bijna 8 500. De zakelijke dienstverlening telde de meeste snelle groeiers, waaronder uitzendorganisaties.

In de bouw nam het aantal snelle groeiers het meest toe.

Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over het Nederlandse bedrijfsleven.

In 2017 telde het Nederlandse bedrijfsleven bijna 8 500 snelgroeiende bedrijven. Dat zijn er ruim 1 200 (16 procent) meer dan een jaar eerder. Een bedrijf (met 10 of meer werknemers aan het begin van de groeiperiode) groeit snel als het aantal werknemers in drie achtereenvolgende jaren gemiddeld met minstens 10 procent toeneemt. Lees meer

Meeste snelle groeiers in zakelijke dienstverlening
De zakelijke dienstverlening telde de meeste snelgroeiende bedrijven, 2 350. Dat zijn er ruim 300 meer dan in 2016. Ook in de handel waren meer dan 2 duizend snelle groeiers, een toename van ongeveer 200 in vergelijking met een jaar eerder. In de nijverheid (1 120 snelle groeiers) en horeca (1 045) telden respectievelijk 175 en 100 snelle groeiers meer dan in 2016.

Informatie en communicatie
Procentueel lag het aandeel bedrijven van 10 of meer werknemers dat snel groeide het hoogst in de sector informatie en communicatie, 21,8 procent. Daarna volgden de horeca (21,7 procent) en de zakelijke dienstverlening (21,2 procent). In de handel en nijverheid was het percentage snelle groeiers 15,0 procent en 12,8 procent.

Groothandel branche met meeste snelle groeiers
Binnen de sectoren was de groothandel de branche met het grootste aantal snelle groeiers in 2017, namelijk 1 175. Dat is meer dan 58 procent van alle snelle groeiers in de handelssector. Eet- en drinkgelegenheden stonden op de tweede plek met 910 snelle groeiers, gevolgd door de uitzend- en arbeidsbemiddelingsbureaus (840) en de detailhandel (695).

Snelle groei personeelsbestand in uitzendbranche
De uitzend- en arbeidsbemiddelingsbureaus vormden ruim 35 procent van het totaal aantal snelgroeiende bedrijven in de zakelijke dienstverlening. Van de uitzendbureaus was ruim 11 procent een snelle groeier, van de arbeidsbemiddelingsbureaus 1,4 procent en van de payrollbedrijven 22 procent. In absolute aantallen kennen de uitzendbureaus de meeste snelgroeiende bedrijven, 700 in totaal. Dat is bijna tweemaal zoveel als in 2014 toen 370 uitzendbureaus hun personeelsbestand snel uitbreidden.

Bouw, IT, vervoer en ingenieurs
De gespecialiseerde bouw was verantwoordelijk voor meer dan 60 procent van de snelle groeiers in de bouw. Dit zijn onder andere loodgieters-, stukadoors-, schildersbedrijven, glaszetterijen en dakbedekkingsbedrijven. Ook de IT-dienstverlening (545), bedrijven in de vervoersbranche over land (295) en architecten- en ingenieursbureaus (280) breidden snel uit met werknemers.

Bron: CBS, 13 augustus 2018