Uitzendbureau PDZ werkt met Securitech en FlexService

0
221

Uitzendbureau PDZ werkt met Securitech en FlexService

Verificatie van identiteitsbewijzen en veilige gegevensverwerking dankzij koppeling Securitech en FlexService

PDZ.nl
PDZ werkt met Securitech voor het checken van ID-bewijzen van kandidaten voor uitzendbanen.

Betrouwbare check
“Onze medewerkers moeten de echtheid van ID-bewijzen checken.
Michiel Kuiper
Wij merkten dat het voor medewerkers op onze diverse vestigingen soms lastig is met zekerheid vast te stellen of een identiteitsbewijs klopt en geldig is. Dit geldt nog meer wanneer het kandidaten betreft met buitenlandse ID-bewijzen.”

Dat zegt Michiel Kuiper, verantwoordelijk voor het ICT-applicatiebeheer van PDZ uitzendbureau, dat zich met name richt op arbeidsbemiddeling voor het MKB.

“Daarom hebben wij gekozen voor de meest effectieve oplossing. De mate van controle van ID-bewijzen die Securitech biedt, was doorslaggevend voor onze keuze.”

Hoe werkt het?
“Op elke vestiging van onze organisatie staat een voor dit doel geconfigureerde laptop waar de Securitech-scanner op is aangesloten. De controle is tweeledig. De eerste controle gebeurt op basis van de MRZ-code. Dit is de internationaal gestandaardiseerde code met informatie over het document en een aantal controlegetallen. De scanner controleert het algoritme van de MRZ-code.

De tweede controle wordt gedaan met infrarood en ultraviolet licht. De scanner controleert de visuele patronen op het document – infrarood, ultraviolet, B900 inkt – en de scanner cross-checkt de gegevens die op het document staan met de gegevens die te vinden zijn in de smartcard van een document (als deze aanwezig is).

Op basis van de scan wordt in de software de echtheid van de ID-bewijs al vastgesteld.
Het proces kent een stoplicht-procedure. Een rood licht betekent dat het ID-bewijs is afgekeurd om duidelijke redenen. Bij een frauduleus document neemt de fraudedesk van Securitech contact met ons op en begeleidt die ons en adviseert ons in de vervolgprocedure.

Alleen wanneer een document betrouwbaar is en groen licht krijgt, worden de gegevens opgenomen in ons softwaresysteem. Wij maken gebruik van de uitzendsoftware van FlexService. De gegevens van het ID-bewijs worden dan automatisch gekoppeld aan de gegevens van de kandidaat.”

Uniformiteit in werkwijze en veilige gegevensverwerking
“Securitech geeft ons zekerheid in ons werkproces. Op al onze vestigingen werken wij nu op een uniforme wijze; de scans worden op dezelfde manier ingelezen en gekoppeld aan ons FlexService softwaresysteem. Wij borgen bovendien dat alle ID-bewijzen binnen het systeem van Securitech zijn opgeslagen en niet meer verspreid zijn op verschillende locaties of devices van medewerkers. De kans op datalekken is hierdoor sterk gereduceerd.

Overigens wordt iemands ID-bewijs pas gescand als wij die gegevens mogen gebruiken en nodig hebben; namelijk op het moment dat een kandidaat bij een opdrachtgever aan de slag mag gaan.

Wanneer wij onverhoopt stuiten op een illegaal ID-bewijs, weten wij zeker dat er sprake is van fraude en kunnen wij een melding doen aan de politie en/of de gegevens doorspelen aan de autoriteiten. Onze medewerkers zijn verzekerd van de juistheid van het proces. Dat vinden wij belangrijk.

Wij streven een veilige manier van werken na, waar opdrachtgevers, kandidaten en wijzelf baat bij hebben, een manier van werken die in lijn is met de wet- en regelgeving. Met deze koppeling realiseren wij dat.”

Bron: FlexService, februari 2018